Anna är globalt ansvarig för strategi och leverans av IT-lösningar till AstraZenecas olika forskningsavdelningar. I korthet betyder det att teamen som Anna leder utvecklar sätt att integrera digitala lösningar och tjänster i vårt forskningsarbete.

Till exempel undersöker de hur digitala hjälpmedel kan underlätta bearbetning av data från kliniska studier. Ett annat exempel är arbetet med effektivisering av våra tester av potentiella läkemedel, så att dessa tester kan göras med högre hastighet. Här spelar teknologier som AI en stor roll, eftersom det hjälper oss att analysera stora mängder av komplexa data. I slutänden bidrar teamen som Anna leder till att vi snabbare kan komma till insikter om vilka idéer vi ska forska vidare på, och vilka som kan leda till nya mediciner till patienter.

I Annas team ingår fler ca 1000 personer på olika platser runt om i världen – de flesta är baserade på AstraZenecas anläggningar för forskning och utveckling, eller på våra tech-center i Indien och Mexico. I teamet finns en stor blandning av olika kompetenser – flera har en forskarbakgrund med IT-kompetens. Alla har ett gemensamt mål – att utveckla forskningen med hjälp av IT och teknologi, så att våra idéer blir mer träffsäkra. Detta kan i sin tur leda till att fler mediciner utvecklas och att patienter snabbare kan dra nytta av dem.

Anna började på Astrazeneca 2004. Innan hon anslöt till oss arbetade hon inom konsultbranschen, bland annat med internationella uppdrag, men kände att hon ville utmanas på ett större bolag. Just då hade hon två små barn och sökte sig till AstraZeneca i Sverige. Hos oss var det just med svenska uppdrag hon började, men med tiden blev hon linjechef med globalt ansvar.
Att ha en arbetsgivare där det går att kombinera tre barn och globalt chefskap är fantastiskt. Jag gillar verkligen att arbeta i en så mångkulturell miljö, där min ledningsgrupp bor och arbetar i Asien, Europa och Nordamerika. Det finns alltid någon av oss som har en annorlunda syn på ett problem, och tillsammans får vi superkrafter av att tänka så olika.

Anna Åsberg Vice President för IT inom R&D

PromoMats SE-6083-AZ-12-19