Andreas Holmgren arbetar på AstraZenecas Nordisk-Baltiska marknadsbolag och är den högst ansvarige för IT inom organisationen. Han representerar även Europa i AstraZenecas globala innovationsgrupp för IT. Sedan 2015 har hans roll även inneburit ansvar för ”Facility Management” inom de sju länderna.

Andreas började sin karriär på AstraZeneca redan år 1988, då som data- och nätverksingenjör. Eftersom AstraZeneca ständigt är under utveckling, har IT:s roll i den dagliga verksamheten blivit allt större. Det har gjort att Andreas genom åren bistått flera delar av AstraZeneca med IT-stöd; från forskning och produktion till marknadsföring och försäljning.

År 1998 började Andreas arbetet med att samordna IT-infrastrukturen på det svenska marknadsbolaget som då stod inför potentiella samordningsvinster när IT-infrastrukturen i de tre svenska marknadsbolagen skulle integreras. År 1999 flyttade han till London för att under sex månader arbeta med den kommande sammanslagningen mellan Astra och Zeneca. Arbetet innebar förberedelser och samordning när de två bolagens IT-system skulle göras om till ett. Väl hemma igen, och då på ett ”nytt” företag, AstraZeneca, blev Andreas Systemutvecklingschef på AstraZenecas svenska marknadsbolag.

År 2001 fick han en roll som IT-chef, med övergripande ansvar för alla IT-frågor och IT- personal på tre orter i Sverige. År 2009 bestämdes att de nordiska länderna skulle slås ihop till ett sälj- och marknadsbolag, och Andreas utsågs till IT Director med ansvaret att leda en ny IT-organisation med personal i fyra länder, och att leverera samordningsvinster avseende IT under sammanslagningen. Sedan 2015, när de baltiska länderna inkluderades i den nya IT-organisationen, sträcker sig Andreas ansvar över sju länder.

Att arbeta på AstraZeneca innebär möjligheten att utvecklas som privatperson och yrkesperson parallellt. Det har passat mig väl, eftersom IT som fenomen är en färskvara som hela tiden förnyas.

Andreas Holmgren

SE-1685-01-19-AZ

ATLAS approval ID 972432.011
 
ATLAS approval ID 972432.011
 
ATLAS approval ID 972432.011
 
ATLAS approval ID 972432.011
 
ATLAS approval ID 972432.011
 
ATLAS approval ID 972432.011
 
ATLAS approval ID 972432.011