Anders Hallström jobbar i ledningen för Sweden Operations, som ansvarig för större investeringsprojekt. För närvarande är han till exempel representant för AstraZeneca AB när det gäller uppförandet av en ny produktionsanläggning för biologiska läkemedel. Anläggningen uppförs på AstraZenecas anläggning i Gärtuna, Södertälje och kommer att användas för formulering, fyllning och packning av biologiska läkemedel. 

Anders, maskiningenjör i grunden, började sin karriär på AstraZenecas produktionsanläggning för penicillin i mitten av 80-talet. Efter 5 år i läkemedelsbranschen grundade han ett eget konsultbolag, som under 12 år växte till 15 medarbetare. Verksamheten bestod av projektledningsuppdrag för investeringar inom papper och cellulosa, stålindustri och kemiskteknisk industri.

I slutet av 90-talet återvände Anders till läkemedelsindustrin, som teknikchef för Pfizers biotekniska fabrik i Strängnäs. Rollen innebar ansvar för investeringar, underhåll, miljö och säkerhet samt inköp. År 2008 fick han ett erbjudande att bli Underhålls-och driftchef på AstraZenecas anläggning i Gärtuna. Två år senare tog han över helhetsansvaret för Investeringar, underhåll och mediaförsörjning på AstraZeneca i Södertälje, som då hade ca 400 medarbetare. Hösten 2015 lämnade Anders ansvaret för produktionsverksamheten för att helt kunna fokusera på större investeringsprojekt på AstraZeneca i Södertälje.

Anders var även AstraZenecas representant och styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium när skolan bildades tillsammans med Scania.

Anders är utbildad i Business management vid Handelshögskolan i Stockholm och har studerat Business management vid INSEAD-Universitetet i Paris.


SE1661-04-17-AZ