AstraZeneca Exchange Göteborg

Att möta framtiden tillsammans
AstraZeneca Exchange Göteborg, vårt årliga nätverksmöte för Life Science sektorn.

Vi samlar representanter från hela Life Science sektorn i Norden - som omfattar industri, bioteknik, akademi, regeringen och den offentliga sektorn - för en dag med kunskapsdelning, nätverk och partnerskap.

Vi återkommer med information om när nästa möte kan planeras.

Mer information finns också på vår globala hemsida: https://www.astrazeneca.com/astrazeneca-exchange/Gothenburg.html

 AstraZeneca är ett innovationsdrivet företag. Vi vet av erfarenhet att banbrytande idéer behöver få utrymme att utvecklas. För att främja nordisk Life Science-verksamhet har vi skapat initiativet ”Exchange Mentoring” i Göteborg, där mentorer hjälper nästa generations Life science-företag i Norden att förverkliga idéer och etablera en framgångsrik verksamhet.

Mentorerna inom Exchange Mentoring-programmet utgörs av erfarna medarbetare på AstraZeneca, som alla har erfarenhet av att förvandla innovation till färdiga koncept och produkter. De ger startup-företagen stöd i deras resa mot att bli etablerade life-science-företag. Medarbetarna på AstraZeneca får i sin tur ta del av nya idéer och koncept som växer fram inom några av Nordens mest innovativa företag.

Läs mer om Exchange Mentoring här!

SE-8376-04-21-AZ