AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2021

Totala intäkter ökade med 41% och vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 32% under ett år med en exceptionell leverans både av forskningsportföljen och kommersiellt, i kombination med en accelererad strategisk omvandling i och med förvärvet av Alexion

  • Totala intäkter ökade med 41% (38% i fasta valutakurser) till 37 417 MUSD inklusive intäkter från covid-19-vaccinet. Totala intäkter exklusive vaccin ökade med 26% (23% i fasta valutakurser) till 33 436 MUSD. Under fjärde kvartalet 2021 ökade de totala intäkterna med 62% (63% i fasta valutakurser) till 12 011 MUSD.
  • Redovisad vinst per aktie på 0,08 USD (Helåret 2020: 2,44 USD) och vinst per aktie för kärnverksamheten på 5,29 USD (Helåret 2020: 4,02 USD).
  • 14 positiva resultat från fas III-studier för nio läkemedel under 2021 samt 22 myndighetsgodkännanden och tillstånd på större marknader, inklusive 5 NME:er.
  • Prognos för helåret 2022 i fasta valutakurser på en ”high-teens” procentsats ökning i totala intäkter och en ”mid-to-high twenties” procentsats ökning i vinst per aktie för kärnverksamheten.
  • Som en spegling av ökat förtroende för framtida tillväxt och kassagenerering avser styrelsen att öka den årliga utdelningen med 0,10 USD till 2,90 USD, och har godkänt en andra delutdelning för helåret 2021 på 1,97 USD, som utbetalas i mars 2022. Det ger en total utdelning för helåret 2021 på 2,87 USD.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

”AstraZeneca har fortsatt sin starka tillväxtbana under 2021 med branschledande FoU-produktivitet, fem av våra läkemedel som når nya milstolpar som ”blockbusters” samt förvärvet och integreringen av Alexion. Vi har också hållit löftena om bred och rättvis tillgång till vårt covid-19-vaccin med 2,5 miljarder doser som släppts för leverans runtom i världen och vi har gjort goda framsteg vad gäller att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Tillväxten var väl balanserad i våra strategiska fokusområden med tvåsiffrig tillväxt i alla större regioner, inklusive tillväxtmarknaderna, trots viss motvind i Kina.

De positiva nyheterna från portföljen, inklusive godkännanden för Evusheld och Tezspire, stöttar utsikterna för 2022. Detta innebär, tillsammans med det omdanande förvärvet av Alexion, att vi är förvissade om vår långsiktiga tillväxt och lönsamhet. Efter ett banbrytande 2021 ökar vi utdelningen till våra aktieägare.”

En sammanfattning av resultatrapporten på svenska finns här.

Den fullständiga resultatrapporten på engelska finns här.