AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2022

En stark inledning på året.
Fortsatta investeringar i forskningsportföljen för att driva hållbar och långsiktig tillväxt.

Intäkter och vinst per aktie – sammanfattning                        Q1 2022

 

       

 

 

 

    Förändring %

   

MUSD 

Utfall 

 

i fasta valutakurser

- Produktförsäljning 

 

10 980

51

56 

- Intäkter från samarbeten

 

410

Ej relevant 

Ej relevant 

Totala intäkter 

 

11 390

56 

60 

Rapporterad vinst per aktie

 

0,25 USD

(79)

(73)

Vinst per aktie för kärnverksamheten

 

1,89 USD

16 

20 

Ekonomiskt resultat (tillväxttal i fasta valutakurser)

  • De totala intäkterna ökade med 60% till 11 390 MUSD, vilket speglar tillväxten i hela bolaget, bidraget från Alexions läkemedel samt flera avtal avseende Vaxzevria där leverans förväntas vara slutförd till halvårsskiftet 2022
  • De totala intäkterna från onkologi ökade med 25%, inklusive en delmålsbetalning; produktförsäljning från Onkologi ökade med 18%. De totala intäkterna från CVRM6 ökade med 18%, R&I ökade med 4% och Sällsynta sjukdomar ökade med 7%
  • Rörelsemarginalen för kärnverksamheten gynnades under kvartalet av en fasning av kostnader.
  • Vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 20% till 1,89 USD
  • Prognosen för helåret 2022 i fasta valutakurser kvarstår

Viktiga milstolpar har nåtts sedan de senaste resultaten

  • Viktiga data: Enhertu mot HER2-låg bröstcancer (DESTINY-Breast04), AZD8233 mot hyperkolesterolemi (ETESIAN, fas IIb) och publicering av data för Lynparza mot prostatacancer (PROpel) och nirsevimab mot RSV (MELODY/MEDLEY)
  • Viktiga godkännanden: Saphnelo och Evusheld i EU, Ondexxya i Japan och i USA, godkännanden för Ultomiris mot gMG och Lynparza mot tidiga stadier av bröstcancer (OlympiA)
  • Andra viktiga milstolpar: Amerikanska FDA:s Breakthrough Therapy Designation för Enhertu mot HER2-låg bröstcancer (DESTINY-Breast04), prioriterade granskningar av Enhertu mot HER2-muterad metastatisk icke-småcellig lungcancer (DESTINY-Lung01), och Imfinzi och tremelimumab mot framskriden levercancer (HIMALAYA) samt EMA:s snabbare prövningsförfarande av nirsevimab mot RSV (MELODY/MEDLEY)

Pascal Soriot, VD på AstraZeneca, säger:

”2022 har börjat starkt för AstraZeneca. Farxiga nådde intäkter på 1 miljard USD under kvartalet och våra onkologiläkemedel levererade en produktförsäljningstillväxt på 18%, trots att covid-19 fortsätter att påverka cancerdiagnoser och behandlingar. Övergripande resultat från studien DESTINY-Breast04 pekar på Enhertus potential att omdefiniera behandlingen av HER2-låg metastaserande bröstcancer och Ultomiris blev den första och enda långverkande C5-hämmaren som godkänts för generaliserad myastenia gravis i USA.

I dag har vi tillkännagett planer om ett nytt strategiskt forsknings- och utvecklingscenter i centrum av Cambridge, forskningsnavet i Massachusetts, USA. I linje med våra hållbarhetsåtaganden utformas centret enligt högsta miljöstandard. Våra investeringar inom banbrytande forskning ger oss tillförsikt om ytterligare framsteg under kommande år.” 

En sammanfattning av resultatrapporten på svenska finns här.

Den fullständiga resultatrapporten på engelska finns här.