AstraZenecas BioVentureHub och IBM samarbetar för att stärka kompetens inom digital hälsa

AstraZeneca meddelar idag att man ingått ett nytt samarbete med IBM Sverige genom BioVentureHub. Små och medelstora företag (SME) som är anslutna till IBM Sweden eller AstraZenecas BioVentureHub erbjuds nu tillgång till varandras öppna plattform för innovation. Samarbetet syftar till att stimulera tillväxt av små och medelstora företag, samt att stödja kunskapsutbytet mellan life science och digital teknik för att stärka digital hälsokompetens.

AstraZeneca arbetar allt mer med datavetenskap, AI och maskininlärningstekniker för att påskynda en djupare förståelse för sjukdomar, öka FoU-produktivitet och tillhandahålla bättre mediciner till patienter snabbare. Med den bakgrunden vill BioVentureHub tillsammans med IBM Sweden underlätta kunskaps- och kompetensöverföring mellan life science och digital teknik.

Vi ser att fler och fler life science-företag blir digitala, att digitala företag blir allt mer inriktade på life science, och att det ofta saknas kompletterande kompetens och kunskaper. Vårt spännande samarbete med IBM kommer att ge små och medelstora företag samt forskargrupper en unik, icke-konkurrerande samarbetsmiljö som kan bidra till kompetensöverföring och främja banbrytande digitala hälsolösningar. Förutom att stödja tillväxt för svenska små och medelstora företag, kan samarbetet också hjälpa till med att locka internationella digitala hälsoföretag till Sverige”, säger Magnus Björsne, vd för AstraZenecas BioVentureHub.

Samarbetet innebär att BioVentureHub blir en utvald partner till IBMs ”Startup with IBM” program.

För företagen i BioVentureHub innebär samarbetet en möjlighet att få support och guidning i hur man kan digitalisera sina affärsidéer, inklusive upp till 120 000 euro per år i fria krediter. Dessa krediter kan användas för hosting och utveckling i IBMs molnplattform samt ger tillgång till digitala tjänster såsom Watson, Blockchain, Watson IoT och säkerhetslösningar. På liknande sätt får teknikfokuserade små och medelstora företag knutna till IBM Business Partner-programmet tillgång till life science-infrastruktur och expertis genom BioVentureHub.

“Vi vill driva förändringar genom innovation och digital transformation. BioVentureHub spelar en viktig roll för att frigöra kunskapsutbyte och för att driva tillväxten i det svenska ekosystemet för life science. Att lägga till vår kompetens och lösningar inom digitala teknologi vid ett tidigt skede ger oss en unik möjlighet att hjälpa små och medelstora företag på vägen till en tillväxt inom digital hälsa”, säger Ola Brogårdh, Chief Digital Officer IBM Nordic.

AstraZeneca startade BioVentureHub 2014 som ett öppet ekosystem för innovation och för att ytterligare stärka konkurrenskraften i den nordiska life science-industrin. I BioVentureHub får bioteknikföretag och akademiska grupper från Sverige och utomlands tillgång till AstraZenecas forskningsresurser och faciliteter. En kompetensväxling blir möjlig genom tät samverkan med AstraZeneca och med varandra. I dag finns 29 små och medelstora bolag, samt 1 akademisk grupp i BioVentureHub.

“Jag är väldigt nöjd med det här samarbetet och potentialen det har för vetenskapen samt för växande bolag inom life science och teknologi. AstraZeneca prioriterar digital hälsa som en del av vår globala strategi. En viktig del är samarbeten med digitalteknikbolag som kan hjälpa oss att vidareutveckla hälsosektorn med det övergripande målet att förbättra resultat för patienter”, Cristina Duran, Chief Digital Health Officer R&D − AstraZeneca.

= = =

Om IBM Sweden

För mer information om IBM Sweden, vänligen besök https://www.ibm.com/se-en

 

Om AstraZenecas BioVentureHub

För mer information om AstraZenecas BioVentureHub, vänligen besök www.azbioventurehub.com

Om AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter @AstraZenecaSE

= = =

För mer information, vänligen kontakta:

 

Christina Malmberg Hägerstrand

Presschef

AstraZeneca AB

+46 72 855 93 29

christina.malmberghagerstrand@astrazeneca.com