AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2019

Ett år präglat av betydande innovation för patienter; den strategiska omvandlingen accelererar

AstraZeneca har levererat ett år med stark tillväxt, tack vare lanseringen av nya läkemedel1, ytterligare framsteg i forskningsportföljen och med ett stort antal godkännanden och övergripande resultat. Dessa trender kommer att fortsätta under 2020, tillsammans med vinsttillväxt och tillväxt i likvida medel. Med fortsatt fokus på patienter och forskning är AstraZeneca på rätt väg för att infria bolagets strategiska ambitioner.

Produktförsäljningen för helåret ökade med 12% (15% i fasta valutakurser2) till 23 565 MUSD vilket innefattar produktförsäljningen under fjärde kvartalet som var på 6 250 MUSD (+8%, +9% i fasta valutakurser). Alla tre terapiområden och samtliga säljregioner ökade i fasta valutakurser under kvartalet och helåret. Viktiga händelser under året inkluderar:

  • Försäljning av nya läkemedel ökade med 59% (62% i fasta valutakurser) till 9 906 MUSD, inklusive en tillväxt inom nya läkemedel på tillväxtmarknaderna på 75% (84% i fasta valutakurser) till 1 865 MUSD. Nya läkemedel stod för 42% av den totala produktförsäljningen (helåret  2018: 30%)
  • Försäljningstillväxt per terapiområde: Onkologi +44% (+47% i fasta valutakurser) till 8 667 MUSD, nya kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (nya CVRM)3 +9% (+12% i fasta valutakurser) till 4 376 MUSD och andningsvägar +10% (+13% i fasta valutakurser) till 5 391 MUSD
  • För första gången var ungefär hälften av produktförsäljningen under året inom området specialistvård4
  • Försäljningstillväxt i alla regioner: den totala försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 18% (24% i fasta valutakurser) till 8 165 MUSD, inklusive en försäljning i Kina som ökade med 29% (35% i fasta valutakurser); försäljningen i Kina under kvartalet ökade med 25% (28% i fasta valutakurser) till 1 189 MUSD. Försäljningen i USA ökade med 13% under året till 7 747 MUSD; försäljningen i Europa minskade med 2% under året (upp 2% i fasta valutakurser) till 4 350 MUSD; försäljningen i Japan ökade med 27% (26% i fasta valutakurser) till 2 548 MUSD

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”I linje med vår strategi har vi gjort stora framsteg under det första helåret med tillväxt under alla kvartalen. Resultaten från våra nya läkemedel och på tillväxtmarknaderna har åtföljts av positiva nyheter för patienter, nu senast genom myndighetsgodkännanden för Enhertu mot bröstcancer och Calquence mot leukemi. Våra samarbeten har också utvecklats väl, inklusive samarbetet med Daiichi Sankyo, samtidigt som vi fick flera myndighetsgodkännanden för nya läkemedel i Kina i slutet av året, som exempelvis Lynparza för första linjens behandling av äggstockscancer.

AstraZeneca drivs av ett starkt team och vi förutser att 2020 blir ytterligare ett framgångsrikt år för oss. Vi håller på att bli ett bättre balanserat företag, både regionalt och genom våra läkemedel. Denna omvandling är ytterligare ett steg mot att förbättra den operativa hävstångseffekten och stärka kassaflödet. När vi nu ökar takten för att nå våra långsiktiga hållbarhetsmål kommer vi samtidigt bibehålla vårt fokus på att leverera en strategi centrerad kring forskning och patienter.”

En sammanfattning av rapporten på svenska finns här

Den fullständiga rapporten på engelska finns här