AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2020

Stabilt resultat i en tid som saknar motstycke; lyfter vikten av den vetenskapliga expertisen i kampen mot COVID-19

AstraZeneca levererade ett kvartal med stark intäkts- och resultattillväxt, vilket reflekterar de enorma insatser som gjorts i varuförsörjningskedjan, den kommersiella verksamheten och av andra kollegor runt om i världen för att förse patienter med nödvändiga läkemedel. Som en del av kampen har AstraZeneca svarat snabbt på pandemin, först i Kina och senare globalt.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

”Vårt fokus säkerställde ytterligare ett kvartal av stark tillväxt inom samtliga terapiområden och regioner. De nya läkemedlen presterade extremt väl och vår forskningsportfölj har fortsatt leverera. Bland det som utmärker sig återfinns banbrytande nyheter för Tagrisso, Farxiga och Koselugo, vårt senaste onkologiläkemedel. De framsteg som gjorts på alla fronter stärker vår förvissning om att vi än en gång kommer att leva upp till vårt helårsåtagande.

Jag är otroligt stolt över hur AstraZeneca-teamet har svarat upp mot utmaningarna med COVID-19. Vi agerade snabbt för att kunna fortsätta leverera behandlingar, bidra till samhället och använda vår vetenskapliga expertis i kampen mot pandemin. Vi hoppas att våra ansträngningar – för att skydda organ mot skador, att mildra cytokinstormen och det tillhörande hyperinflammatoriska tillståndet och rikta in sig på viruset – visar sig framgångsrika.”

COVID-19

Företaget donerade nio miljoner ansiktsmasker som stöd till vårdpersonal runt om i världen, i samarbete med World Economic Forum’s COVID Action Platform. AstraZeneca bidrar också till den brittiska regeringens testningssatsning med en dedikerad anläggning i Cambridge som drivs i samarbete med University of Cambridge och GlaxoSmithKline plc (GSK), med målet att leverera 30 000 tester per dag i maj 2020.

Företaget har mobiliserat forskningsinsatser för att hitta nya sätt att hjälpa till att rikta in sig på viruset, minska cytokinstormen som uppstår på grund av en överaktiv immunrespons samt potentiellt skydda organ. Som en del i ansträngningen att rikta in sig på viruset identifierar bolaget nya SARS-CoV-2-neutraliserande monoklonala antikroppar som kan användas för behandling, liksom en profylax mot virusinfektionen.

AstraZeneca utvärderar användningen av Calquence, som godkänts i ett antal länder för behandling av kronisk lymfatisk leukemi, i CALAVI-studien i fas II, där man bedömer hämmande av cytokinstormen som inflammerar lungorna och andra organ hos vissa COVID-19-patienter. Företaget ser också över möjligheten att skydda organ i DARE-19-studien i fas III, och bedömer om Farxiga, ett oralt läkemedel som har uppvisat fördelar vid hjärtsvikt och njursvikt, potentiellt kan reducera organsvikt. Företaget har också anslutit sig till den brittiska regeringens proof-of-concept-plattform för kliniska prövningar, ACCORD-2, för att påskynda utvecklingen av läkemedel för patienter med COVID-19.

En sammanfattning av resultatrapporten på svenska hittar du här

Den fullständiga resultatrapporten på engelska hittar du här

tags

  • Corporate