AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret 2020

Starkt resultat under pandemin; ledare i kampen mot COVID-19

Under den globala COVID-19-pandemin har och kommer fortsatt AstraZenecas prioritering vara att säkert tillhandahålla företagets läkemedel till miljontals patienter. Under det första halvåret fortsatte intäkterna, vinsten och kassaflödet att växa. Denna utveckling stöttades av framgångsrika lanseringar av nya läkemedel och flera uppmuntrande framsteg från forskningsportföljen. Bolagets fokus på tillväxt genom innovation är skapad för att fortsatt stötta denna utveckling.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

”Jag vill tacka mina medarbetare runt om i världen för att de presterat ett starkt resultat under första halvåret, levererat ytterligare intäktstillväxt och tagit ett till steg mot förbättrad lönsamhet och kassaflöde. Jag är i synnerhet nöjd med den stabila tillväxten på tillväxtmarknaderna och framgångarna för våra nya läkemedel. Vi har gjort ytterligare framsteg med vår forskningsportfölj, speciellt gäller detta de stora framgångarna för Tagrisso i ADAURA-studien och för Farxiga, som har utökat sin potential för fler sjukdomar än diabetes. Vi är också nöjda med vårt nya samarbete med Daiichi Sankyo rörande DS-1062 vilket stärker vår växande onkologiportfölj.

Dessutom har vårt företag satt igång ett betydande arbete mot COVID-19, med kapacitet att leverera över två miljarder doser av AZD1222, en accelererad utveckling av våra monoklonala antikroppar och nya studier för användning av Calquence och Farxiga vid behandling av patienter som drabbats av viruset.

Blickar vi framåt, innebär fortsättningen på vår strategi att vi har tillförsikt inför framtiden, samtidigt som vi förutser att det även fortsättningsvis kommer vara variationer i de kvartalsvisa resultaten. Vi står fast vid vår helårsprognos som styrks av ett fokus på ett kommersiellt genomförande och en spännande portfölj med nya läkemedel.”

COVID-19

Utöver den mängd insatser som beskrevs i den föregående resultatrapporten har företaget mobiliserat forskningsinsatser för att hitta nya sätt att hjälpa till att neutralisera SARS-CoV-2-viruset, minska cytokinstormen9 och begränsa organskador. Klicka här för den senaste informationen om AstraZenecas arbete kring COVID-19.

AstraZeneca har prioriterat en bred och rättvis försörjning av ett vaccin runt om i världen utan vinst under pandemin; detaljer om detta återfinns i avsnittet hållbarhet i detta dokument. I juli 2020 publicerades resultaten från den pågående fas I/II-studien COV001 som leds av University of Oxford i The Lancet. Resultaten visar att det rekombinanta adenovirusvaccinet AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) tolererades och genererade robust immunrespons mot viruset SARS-CoV-2 hos de utvärderade deltagarna. Studier i sen fas pågår för närvarande i Storbritannien, Brasilien och Sydafrika och planeras starta i USA inom kort. Dessa studier ska fastställa hur väl vaccinet skyddar från COVID-19 och mäter säkerhet och immunrespons i olika åldersgrupper för olika doser.

Ytterligare detaljer om företagets breda forskning kring COVID-19 och dess utvecklingsprogram och avtal för att etablera tillverkningskapacitet beskrivs senare i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

En sammanfattning av resultatrapporten på svenska finns här.

Den den fullständiga resultatrapporten på engelska finns här.

 

tags

  • Corporate