AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2020

På väg att uppfylla helårsprognosen; verkställer strategin för hållbar tillväxt genom innovation

Under årets första nio månader levererade AstraZeneca tillväxt i försäljning, vinst och kassaflöde, något som underströks av en strategi för hållbar tillväxt genom innovation. De totala intäkterna låg i linje med förväntningarna och rörelseresultatet fortsatte att förbättras; resultattillväxten för tredje kvartalet speglar att intäkter från samarbeten och övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader får större tyngd under det fjärde kvartalet. Som ett resultat av detta ligger helårsprognosen fast.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

”Vi gjorde positiva framsteg under kvartalet, trots de störningar vi fortsatt ser relaterade till COVID-19-pandemin. Mest glädjande när det gäller försäljningen var ytterligare framgångar inom onkologi samt för Farxiga. Vår forskningsportfölj utvecklades också väl med Farxiga som utvidgade sin potential bortom diabetes och hjärtsvikt med nya banbrytande data inom kronisk njursvikt, och vi fick godkännande av vår ansökan om registrering för anifrolumab mot Lupus.

I kampen mot COVID-19 utvecklade vi vårt vaccinsamarbete med University of Oxford och vi lanserar studier i fas III för vår långtidsverkande antikroppskombination. Syftet med detta är att kunna förebygga och ge behandling till personer med ett omedelbart behov av försvar, eller personer med ett svagare immunsystem som till följd av det sannolikt är mindre hjälpta av ett vaccin.

Vi fortsätter vår positiva utveckling i linje med våra förväntningar och helårsprognosen ligger fast, vilket understyrks av vår strategi för hållbar tillväxt genom innovation.”

En sammanfattning av resultatrapporten på svenska hittar du här

Den fullständiga resultatrapporten på engelska hittar du här

 

tags

  • Corporate