AstraZeneca PLC’s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2019

Fortsatt stark produktförsäljning styrker förtroendet för hållbar tillväxt

Tillväxten i produktförsäljning under första halvåret på 12% (17% i fasta valutakurser1) till 11 183 MUSD innefattar en försäljningsacceleration under andra kvartalet till 5 718 MUSD (+14%, +19% i fasta valutakurser). Under andra kvartalet levererade alla försäljningsregioner och samtliga tre terapiområden goda resultat, inklusive:

  • Hållbar utveckling för våra nya läkemedel2 (+66%, +72% i fasta valutakurser) till 2 385 MUSD
  • Försäljningstillväxt per terapiområde under kvartalet: Onkologi +51% (+57% i fasta valutakurser) till 2 167 MUSD, Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (Nya CVRM)3 +9% (+13% i fasta valutakurser) till
    1 061 MUSD och andningsvägar +2% (+7% i fasta valutakurser) till 1 252 MUSD
  • Produktförsäljningen per region under kvartalet: Den totala försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 17% (27% i fasta valutakurser) till 1 947 MUSD, försäljningen i Kina ökade med 34% (44% i fasta valutakurser) till 1 166 MUSD. Försäljningen i USA ökade med 16% till 1 877 MUSD; försäljningen i Europa återgick till tillväxt och ökade med 1% (8% i fasta valutakurser) till 1 047 MUSD. Försäljningen i Japan ökade med 30% (34% i fasta valutakurser) till 672 MUSD

Dessa resultat åtföljs av ytterligare positiv utveckling av forskningsportföljen, och där andra halvåret förväntas bli exceptionellt intensivt.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”Förra årets tillväxttakt som fortsatte även för första halvåret, och understryker att AstraZeneca har återgått till tillväxt tack vare styrkan i våra nya läkemedel. Fem av dessa nya läkemedel förutses bli storsäljare (blockbusters) i år, vilket stärker försäljningen inom både onkologi och bioläkemedel. Tillväxtmarknaderna, USA och Japan växte alla starkt och vi levererade en fin vändning i Europa under andra kvartalet. Vi fortsatte göra väl avvägda investeringar i hållbar tillväxt, i synnerhet på tillväxtmarknaderna och i våra lanseringsprogram. Ytterligare myndighetsgodkännanden för Lynparza inom äggstockscancer i EU och Japan, tillsammans med godkännanden av Breztri och Bevespi inom KOL i Japan, visar på fortsatta framsteg för vår forskningsportfölj.

Utöver vår prognos om resultattillväxt för helåret är vi glada över att kunna uppgradera prognosen för produktförsäljningen och vi kommer forsatt arbeta hårt för att förstärka den operativa hävstångseffekten och generera kassaflöde under lång tid.”

 

En sammanfattning av resultatrapporten på svenska finns här

Den fullständiga version av rapporten på engelska finns här.