AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2018

Nya lanseringar och det kommersiella genomförandet ger en tillväxt i produktförsäljningen för helåret och ett mycket starkt sista kvartal. 2019 förväntas bli ett år med högre tillväxt i produktförsäljningen jämfört med föregående år, kombinerat med en operativ hävstångseffekt.

Bolaget hade en stark utveckling under årets sista kvartal, med en tillväxt inom produktförsäljningen på 5% (8% i fasta valutakurser1) till 5 768 miljoner USD. Under året ökade produktförsäljningen med 4% till 21 049 miljoner USD, något som reflekterar resultaten från nya läkemedel2 (+81%) och fortsatt stark position  på tillväxtmarknaderna (+12%, +13% i fasta valutakurser); försäljningen i Kina ökade med 28% (25% i fasta valutakurser) under året. Onkologiförsäljningen ökade med 50% (49% i fasta valutakurser) under helåret 2018, där Tagrisso och Lynparza båda fördubblade sin försäljning, och  Imfinzi visade lovande resultat. Försäljningen av Fasenra  nådde  297 miljoner USD under läkemedlets första helår och presterade utomordentligt väl i de länder där det lanserades.

Dessutom gynnades vinst per aktie av en låg skattesats. Forskningsportföljen hade en fortsatt positiv utveckling och 2019 förväntas bli ytterligare ett händelserikt år.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”Vi avslutar året med ytterligare ett starkt kvartal och vårt resultat bekräftar att AstraZeneca har återgått till tillväxt. Jag vill särskilt lyfta hur bra våra nya läkemedel har presterat i alla terapiområdena och att verksamheten på tillväxtmarknaderna gick från klarhet till klarhet. 2019 kommer att bli ett år med fokus på fortsatt leverans från forskningsportföljen och oklanderligt kommersiellt genomförande. Utvecklingen för våra nya läkemedel visade den förmåga våra kommersiella team har när det gäller att omvandla forskningsportföljen till framgångsrika läkemedel.

Då vi nyligen gick in i en ny fas i vår strategiska utveckling har vi förfinat vår organisation för att positionera oss inför framtiden. Förändringarna är utformade för att ytterligare integrera forskning och utveckling samt att accelerera beslutsfattande och lanseringar av nya läkemedel för att konsolidera en av de, i vårt eget tycke, mest spännande och produktiva forskningsportföljerna i branschen. Vi stärker även våra kommersiella enheter för att öka samarbetet med FoU-organisationen, vilket möjliggör större fokus kring våra huvudterapiområden; vi vill att AstraZeneca ska bli mer rörligt, samarbetsinriktat och fokuserat när vi går in i en period av hållbar tillväxt.

Vår strategi och våra planer är oförändrade, tillväxt i produktförsäljningen och kostnadskontroll förväntas generera ett ökande rörelseresultat. Jag är nöjd att vi är helt i fas för att klara dessa åtaganden när vi bygger en hållbar tillväxtnivå och en forskningsportfölj som kommer allt fler patienter runt om i världen till nytta.”

En sammanfattning av resultatrapporten på svenska hittar du här

Den fullständiga resultatrapporten på engelska hittar du här