AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2019

Den positiva försäljningsutvecklingen fortsätter och den operativa hävstångseffekten bidrog till vinsttillväxten

Tillväxten inom produktförsäljning på 10% (14% i fasta valutakurser1) till 5 465 MUSD bidrog till resultatet för det första kvartalet, och speglar den hållbara utvecklingen för våra nya läkemedel2 (+77%, +83% i fasta valutakurser). Försäljningen inom onkologi ökade med 54% (59% i fasta valutakurser), inom nya kardiovaskulära, njursjukdomar och metabola sjukdomar med 15% (19% i fasta valutakurser) och försäljningen inom andningsvägar ökade, tack vare stark tillväxt för Fasenra, med 9% (14% i fasta valutakurser). Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 14% (22% i fasta valutakurser). Försäljningen i Kina ökade med 21% (28% i fasta valutakurser) och även de övriga regionerna på tillväxtmarknaderna visade stark tilväxt i fasta valutakurser. Försäljningen i USA ökade med 20%, medan försäljningen i Europa minskade med 12% (6% i fasta valutakurser). Försäljningen i Japan ökade med 26% (27% i fasta valutakurser) till 501 MUSD.

Den redovisade rörelsemarginalen ökade med sju procentenheter till 20% och rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade med 13 procentenheter till 30%. Dessa ekonomiska resultat följdes av en fortsatt positiv utveckling av forskningsportföljen och 2019 förväntas bli ytterligare ett händelserikt år.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”Vår tillväxt på 14% inom produktförsäljning under kvartalet speglar framgångarna för våra nya läkemedel och på tillväxtmarknaderna. Inom onkologi fortsatte Tagrisso, Imfinzi och Lynparza att prestera väl och inom BioPharma växte också Farxiga, Brilinta och Fasenra starkt. Tillväxtmarknaderna, den största regionen sett till produktförsäljning, levererade ett enastående resultat med en tillväxttakt på 22%; samtliga underregioner inom denna region  växte starkt, inklusive Kina med 28%.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten nästan fördubblades och uppvisade en starkt förbättrad rörelse-marginal. Samtidigt som den finansiella starten på året varit mycket upplyftande fortsatte vi den produktiva och hållbara utvecklingen av vår forskningsportfölj. Myndighetsgodkännandet av Lynparza i EU för behandling av metastaserad bröstcancer och godkännande av Farxiga för diabetes typ 1 kan särskilt nämnas. Det nyligen tillkännagivna samarbetet med Daiichi Sankyo har också breddat en spännande onkologiportfölj med en potentiellt transformativ cancerbehandling som kan gynna patienter i hela världen. Vi uppskattar stödet från våra aktieägare i genomförandet av denna exceptionella möjlighet.”

En sammanfattning av rapporten på svenska hittar du här

Den fullständiga rapporten på engelska hittar du här

tags

  • Corporate