AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2019

Forskningsframgångar gynnar patienter; tillväxttakten i försäljning genererar operativ hävstångseffekt

Produktförsäljningen under årets första nio månader växte med 13% (17% i fasta valutakurser1) till 17 315 MUSD vilket innefattar produktförsäljning under tredje kvartalet med 6 132 MUSD (+16%, +18% i fasta valutakurser). Under tredje kvartalet levererade alla tre terapiområden och alla säljregioner positiva resultat, inklusive:

  • Fortsatta framgångar för nya läkemedel2, med en försäljningstillväxt under kvartalet på 62% (+64% i fasta valutakurser) till 2 707 MUSD, inklusive tillväxt inom nya läkemedel på tillväxtmarknaderna med 85% (90% i fasta valutakurser) till 539 MUSD
  • Försäljningstillväxt per terapiområde under kvartalet: Onkologi +46% (+48% i fasta valutakurser) till 2 334 MUSD, nya hjärt-/kärlsjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (nya CVRM)3 +8% (+11% i fasta valutakurser) till 1 113 MUSD och andningsvägar +15% (+18% i fasta valutakurser) till 1 319 MUSD
  • Försäljningstillväxten per region under kvartalet: den totala försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 25% (29% i fasta valutakurser) till 2 123 MUSD, där försäljningen i Kina ökade med 35% (40% i fasta valutakurser) till 1 283 MUSD, vilket är bättre än långsiktiga trender. Försäljningen i USA ökade med 17% till 2 025 MUSD; försäljningen i Europa fortsatte sin återgång till tillväxt och ökade med 1% (4% i fasta valutakurser) till 1 139 MUSD; försäljningen i Japan ökade med 31% (27% i fasta valutakurser) till 657 MUSD

Bolaget uppgraderar idag produktförsäljningsprognosen i fasta valutakurser för året.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”I och med att AstraZeneca växer har vår försäljningsprognos uppgraderats för andra kvartalet i följd. Det här är ännu ett starkt kvartal med fina resultat från våra nya läkemedel tillsammans med imponerande utveckling på våra geografiska huvudmarknader, framför allt Kina, USA och Japan. Resultaten medför att vi ser med tillförsikt på våra möjligheter att kunna leverera hållbar resultattillväxt.

Vi fortsatte att leverera positiva nyheter för patienter. Lynparza uppvisade sin potential som behandling mot prostatacancer liksom för utökad behandling mot äggstockscancer. Tagrisso, Imfinzi och PT010 hade också positiva data, och vi levererade genombrottsdata för Farxiga inom hjärtsvikt.

Vi fortsätter att säkerställa att vi utnyttjar fördelarna med vår tillväxt genom att återinvestera i verksamheten, leverera enligt våra hållbarhetsåtaganden, fortsätta att förstärka vår operativa hävstångseffekt och stärka kassaflödet.”

En sammanfattning av rapporten på svenska

Den fullständiga rapporten på engelska 

tags

  • Corporate