AstraZeneca inleder unikt samarbete kring analystekniken DNP-NMR

AstraZeneca har tecknat ett samarbetsavtal med Göteborgs universitet kring den avancerade analystekniken ”Dynamic Nuclear Polarization” (DNP-NMR). Syftet med samarbetet, där de båda avtalsparterna gemensamt investerar i ett så kallat DNP-NMR instrument, är att korta utvecklingstiden och ytterligare förbättra kvalitén på nya läkemedel.

Det nya DNP-NMR instrumentet ska placeras vid Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet och kommer att vara en resurs för svensk och europeisk forskningsinfrastruktur. Forskare från AstraZeneca kommer arbeta sida vid sida med forskare från akademiska institutioner för att utveckla ny vetenskap inom kemi, biologi, material och medicin.

­- Med bättre mättekniker kan vi förbättra våra kontroller vilket leder till färre avvikelser i klinisk fas. Det här samarbetet med Göteborgs universitet är ett fint exempel på fördelarna med nära samverkan mellan företag och akademiska institutioner. Genom att arbeta sida vid sida kommer vi inte bara att använda den unika forskningsinfrastrukturen på ett bättre sätt utan våra organisationer kommer kunna tillgodogöra sig varandras kunskap och innovation, säger Matti Ahlqvist, operativ platschef på AstraZeneca i Göteborg.

Med hjälp av det nya instrumentet kan forskare på några minuter analysera molekylstrukturer som tidigare skulle ha tagit flera månader eller år. Det nya tillvägagångssättet är särskilt användbart för medicinska formuleringar och kan dessutom potentiellt även leda till nya upptäckter inom områden som tidigare varit svårtillgängliga, till exempel för så kallade nano-läkemedel för hjärt-, onkologi- och luftvägssjukdomar.

- Det är fantastiskt att det kommer att finnas ett DNP-NMR-instrument i Sverige, och särskilt roligt är att det kommer att placeras på Svenskt NMR centrum. Tillsammans med AstraZeneca kan vi nu vidareutveckla metodiken. Det ger också en mängd möjligheter för svenska forskare inom forskningsområden som sträcker sig från life science till material- och miljöforskning, säger Göran Karlsson, föreståndare för Svenskt NMR centrum på Göteborgs universitet.

Det nya DNP-NMR-instrumentet kommer att vara fullt operativt under andra halvåret av 2020. AstraZeneca och Göteborgs universitet delar lika på investeringen om cirka 40 miljoner kronor.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt andningsvägar. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För mer information: astrazeneca.com Följ oss på Twitter @AstraZeneca.

Om Göteborgs universitet
Göteborgs universitet är det tredje äldsta av de svenska universiteten och med 47 500 studenter och 6400 anställda är det ett av de största universiteten i Norden.

Kontaktperson:

Christina Malmberg Hägerstrand
Presschef AstraZeneca AB och Norden Baltikum
+46 8 552 53 106
+46 72 855 93 29
christina.malmberghagerstrand@astrazeneca.com

SE-5562-09-19-AZ

tags

  • Forskning och utveckling