Välkommen till Allmänmedicinskt Forum 2014 i Stockholm!

torsdag, 13 mars 2014

Allmänmedicinskt Forum har genomförts i mer än 20 år och kan ses som ett långsiktigt stöd till svensk allmänmedicin. En kontinuerlig högkvalitativ fortbildning är angeläget i en värld av ständig medicinsk utveckling.

Vi har skapat en högklassig utbildning som vi hoppas blir lika framgångsrik som tidigare år, både vetenskapligt och deltagarmässigt. Liksom tidigare genomförs AMF med allmänmedicinare som moderatorer och med kompetenta föreläsare som är väl förankrade i primärvården.

Välkommen!