AstraZeneca rankad som det mest innovativa läkemedelsföretaget

AstraZeneca rankades nyligen som nummer 1 i IDEA Pharmas Pharmaceutical Innovation Index (PII) - ett index som rankar de mest innovativa företagen inom läkemedelsindustrin. På listan för 2018 klättrade AstraZeneca till topp, efter att ha legat på en 15:e plats 2017.

PII, som publicerats för åttonde året i rad, ger en systematisk och objektiv bedömning av hur framgångsrikt de 30 största företagen lyckas forska fram nya läkemedel och få ut dem till patienterna.

Indexet använder en rad kliniska, regulatoriska och kommersiella mätvärden för att göra bedömningen, från företagsnivå ned till individuella produkter.

En rad strategiska och framgångsrika beslut bidrog till att generera en betydande mängd robusta positiva data i forskningsportföljen och började vända företagets nedåtgående trend sedan förlusten av flera läkemedelspatent mellan 2011 och 2017. AstraZeneca lyckades lansera fem nya betydande läkemedel under 2017 inom sina primära terapiområden. Förutom dessa nya läkemedelsgodkännanden fick AstraZeneca 14 andra myndighetsgodkännanden av nya indikationer och LCM-projekt (Life Cycle Management) på stora marknader. Under det senaste året har AstraZeneca också fått 3 läkemedel med genombrottsstaus (inklusive 2 särläkemedel) och ytterligare 6 läkemedel som prioriterade granskningar.

Läs mer om indexet här.

Den tid som krävs för att forska fram en behandling hela vägen från experimentell molekyl genom registreringsprocessen till marknad, är ett viktigt mätetal för indexet och AstraZeneca blev specifikt värdesatta för två lanseringar som fick ett accelererat godkännande och framgången och framstegen kring kliniska prövningar.