Vikten av att prata om hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en sjukdom som drabbar cirka 64 miljoner människor runt om i världen1. Det är en sjukdom som kan vara lika allvarlig som vissa vanliga cancersjukdomar.

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är en sjukdom som medför att hjärtat inte kan pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen.2 Det är en kronisk sjukdom och trots att det kan vara en allvarlig sjukdom är det ibland svårt att identifiera de vanligaste symtomen – andnöd, ihållande hosta, ihållande trötthet och svaghet, svullnad i anklar och försämrad tankeförmåga.3

Enligt Heart Failure Gap Review, en global undersökning som AstraZeneca publicerade tillsammans med World Heart Federation (WHF) tidigare i år, kan 55 % av allmänheten inte ange den korrekta definitionen av hjärtsvikt.

AstraZenecs och WHF, den ledande rösten inom hjärt- och kärlsjukdomar globalt har ett nytt samarbete  för att tillsammans driva fram globala åtgärder för att förebygga och minska den globala bördan av hjärt- och kärlsjukdomar. I löpande projekt kommer vi att arbeta för att öka medvetenheten om sjukdomen, och lägga fram evidensbaserade policylösningar som kan förbättra förebyggande, diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Ett av dessa projekt syftar till att utbilda allmänheten i tecken och symtom vid hjärtsvikt, och uppmuntra vårdpersonal att inleda diskussioner med patienter i riskgrupper.

Några gemensamma målsättningar är att:

·      minska antalet nya fall av hjärtsvikt

·      minska antalet dödsfall orsakade av hjärtsvikt

·      minska antalet sjukhusvistelser för personer med hjärtsvikt

·      förbättra livet för de personer som lider av hjärtsvikt och de som vårdar dem

Referenser

1. Vos T et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet 2017; 390(10100):1211–59.

2. Mayo Clinic. Heart failure; 2020/05/29 [citerad 26 juni 2020]. Finns på URL: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/syc-20373142.

3. American Heart Association. Warning Signs of Heart Failure [citerad 7 augusti 2020]. Finns på URL: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/warning-signs-of-heart-failure

4. Mozaffarian D et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation 2016; 133(4):e38-360.

SE-7034-09-21-AZ