Vi är i början av en ny era inom Kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt (CKD) är ett vanligt och funktionsnedsättande tillstånd som drabbar omkring 1 av 10 personer över hela världen1 och förekomsten ökar. Människor som lever med CKD förlorar gradvis njurfunktionen, men är kanske inte medvetna om att de har sjukdomen förrän den har nått senare stadier.

På AstraZeneca är vi dedikerade till att förändra framtiden för CKD-patienter. För närvarande finns behandlingar tillgängliga som hjälper patienter med CKD men det finns inga behandlingar som specifikt riktar in sig på orsaken till CKD. Vi undersöker drivkrafterna för sjukdom och progression av CKD med hjälp av ett rigoröst, forskningsledande tillvägagångssätt och använder tekniker som syftar till att bryta ny mark i forskningen. Våra ambitioner är höga: vi vill stoppa sjukdomsprogression, hantera påverkan av sjukdomen och mortalitet och i slutändan bota själva sjukdomen.

Genom att fokusera på tidig upptäckt av sjukdomen hoppas vi att patienterna i framtiden kommer att kunna matchas mot de behandlingar som passar dem bäst.

 Mer information om CKD hittar du på astrazeneca.com https://www.astrazeneca.com/what-science-can-do/stories/the-dawn-of-a-new-era-in-chronic-kidney-disease.html

 

1. https://www.kidneycareuk.org/news-and-campaigns/news/estimated-1-10-people-worldwide-have-chronic-kidney-disease/

PromoMats SE-5286-06-19-AZ