Världshälsodagen 2022: Globalt fokus på temat "Vår planet, vår hälsa"

  • Kan vi skapa en värld där ren luft, vatten och mat är tillgängligt för alla?
  • Hur skapar vi ekonomier med fokus på hälsa och välbefinnande?
  • Kan vi forma städer som gör det möjligt för människor att ha kontroll över sin och planetens hälsa?

Detta är de brådskande frågor som ställs av WHO på Världshälsodagen 2022, som förenar intressenter kring en prioriterad hälsofråga. På AstraZeneca utvecklar vi lösningar som tar itu med flera av dessa frågor och stöder en hälsosammare morgondag för alla. 

Hållbarhet är en del av vårt DNA, inbäddat i allt vi gör. Som ett Life Science-företag har vi ett ansvar att förnya och snabba på leveransen av livsförändrande läkemedel, samtidigt som vi tar itu med vår tids stora frågor - för människor, samhället och planeten. I hela vår organisation, och i samarbete med andra, jobbar vi för att driva genomgående förändring för att bygga en mer hållbar framtid.

Spjutspetssamarbeten för genomgående förändring

Att  leverera förbättrade hälso- och sjukvårdsresultat med lägre miljöpåverkan kräver samordnade insatser i hela det globala hälso- och sjukvårdssystemet. Vi förstår att partnerskap är avgörande för att uppnå detta. På inbjudan av prinsen av Wales, leder AstraZenecas VD Pascal Soriot Sustainable Markets Initiative (SMI) Health Systems Taskforce, ett unikt samarbete mellan ledare från globala biofarmaceutiska företag, internationella institutioner, hälso- och sjukvårdssystem, akademi och beslutsfattare.

Medlemmar från arbetsgruppen har enats kring en gemensam ambition, att påskynda målet mot nettonollutsläpp inom sjukvård. Deras fokus står på tre ben: Utfasning av fossila bränslen i leveranskedjorna, minskning av fotavtrycket från patientvård och snabbare digital innovation. Arbetsgruppen kommer också att titta på statistik och mätningar för att bedöma hälso- och sjukvårdens miljöpåverkan och samarbeta med intressenter om de viktigaste besluten som behövs för en mer hållbar leverans av hälso- och sjukvård.

Vi är också grundande medlemmar i Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR), ett globalt samarbete för att säkerställa att hälso- och sjukvårdssystemen kan stå emot framtida kriser. Genom detta partnerskap med bland annat London School of Economics, World Economic Forum och Royal Philips tillhandahåller PHSSR kvalitativa och kvantitativa bevis för att informera politiker och främja åtgärder på nationell och internationell nivå för att stärka hälso- och sjukvårdssystemets hållbarhet och motståndskraft.

Förbättra ungdomars långsiktiga hälsa

Parallellt med våra partnerskap som driver fram en minskning av koldioxidutsläpp och ökad motståndskraft, har vi i över ett decennium hjälpt unga människor runtom i världen att ta kontroll över sin hälsa genom vårt flaggskepp Young Health Programme (YHP).

Genom YHP stödjer vi forskning, opinionsbildning, utbildning och ledarskapsutveckling, och hjälper unga människor att göra bättre val för ett hälsosammare liv. Sedan lanseringen 2010 har YHP nått över 1,1 miljoner ungdomar och utbildat över 53 000 representanter i 30 länder, genom lokala och globala partnerskap.

Som ett led i detta stödjer vi Lead2030 Challenge, ett initiativ som matchar ledande företag med dynamiska ungdomar som vidtar meningsfulla åtgärder för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. I samband med Världshälsodagen är vi glada att kunna tillkännage de två senaste vinnarna, Vidyut Mohan och Enkhuun Byambadorj, som har bidragit till inspirerande innovationer för att minska luftföroreningarna i Indien och Mongoliet. De kommer att få ett bidrag på 50 000 dollar vardera samt mentorskap från AstraZeneca för att stödja deras arbete. 

Förbättrad luftkvalitet för befolkningen och planetens hälsa

Innovativt tänkande, likt det från våra Lead 2030-vinnare, är avgörande för att förbättra hälsan i andningsvägar. Med åtta miljoner dödsfall orsakade av luftföroreningar varje år1 utgör dålig luftkvalitet en stor miljö- och hälsoutmaning. I samarbete med Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) hjälper vi till att förbättra hälsan i andningsvägar i Dunga Beach-samhället genom införandet av biogasteknik, vilket minskar exponeringen för rök från matlagning över öppen eld.

Ett annat exempel är AZ Forest, vårt åtagande att plantera och underhålla 50 miljoner träd i slutet av 2025. Detta initiativ till återplantering av skog bidrar till en förbättrad luftkvalitet och koldioxidlagring, samt främjar såväl ekologisk och samhällelig motståndskraft. Med utgångspunkt i befintliga återbeskogningsprojekt som pågår i Australien, Indonesien, Storbritannien och Frankrike tillkännagav vi nyligen två nya AZ Forest-projekt i Ghana och USA.

Driva policyförändring till stöd för nettonollsjukvård 

Det finns en stark koppling mellan klimat och hälsa. Därför samarbetar vi med beslutsfattare runtom i världen för att diskutera hållbara sjukvårdslösningar och förbättra patienternas välmående, samtidigt som vi minskar miljöavtrycket.

Under världsutställningen Expo 2020 i Dubai samlade vi experter från WHO, FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), Sustainable Healthcare Coalition och tjänstemän från Egypten och Förenade Arabemiraten för att diskutera hur man kan minska miljöns påverkan på hälsan inför COP27 senare i år. Tillsammans med externa intressenter och The Health Policy Partnership har vi tagit fram rapporten "Decarbonising Healthcare" som utforskar kopplingen mellan klimat och hälsa i stadsmiljöer och de beslut som kan stödja en hälsosammare framtid.

Framtiden vi strävar efter börjar i dag

På AstraZeneca arbetar vi hårt med en rad åtgärder för att skapa en framtid som präglas av ökad jämlikhet, inkludering och en mer hållbar vård, för vår gemensamma planet och allas hälsa. Detta är inte ett alternativ - det är något som måste göras.  

Läs mer om vår syn på hållbarhet i vår hållbarhetsrapport för 2022

Referenser

  1. WHO. The World Health Organization estimates 13 million people die each year from environmentally-related health risks. [Online]. Available at: https://www.who.int/news/item/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-environments. [Senast hämtad: mars 2022].