Vår målsättning är att förändra behandlingen för miljarder människor med kroniska sjukdomar

Miljarder människor runt om i världen lever med kroniska sjukdomar: De strävar dagligen efter att leva ett så bra liv som möjligt, det är för dessa människor som AstraZeneca fokuserar på några av mänsklighetens största utmaningar och kan bidra till förändring inom hälso- och sjukvård.

Ett liv utan begränsningar är framtidsvisionen

Mer än 1,5 miljard människor runt om i världen lever med kroniska sjukdomar. Det motsvarar var femte person. Kroniska sjukdomar som kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar, sjukdomar i andningsvägarna samt immunologiska sjukdomar är bland de främsta dödsorsakerna globalt. Sammanlagt leder de till cirka 24 miljoner dödsfall varje år.

Globalt kommer trenden att fortsätta, år 2040 väntas hjärt- och kärlsjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom, kronisk njursjukdom och diabetes vara de fem främsta dödsorsakerna.

Allteftersom fler människor utvecklar dessa progressiva sjukdomstillstånd ökar inte bara graden av personligt lidande, utan även kostnaden för vård. Bara under det kommande decenniet förväntas
390 miljarder kronor användas för att behandla kroniska sjukdomar.

AstraZenecas ambition är att stoppa utvecklingen av dessa sjukdomar och istället omvandla dem till botbara eller kroniska sjukdomar. Vi tror att, med hjälp av våra duktiga team och partners som är specialister inom vetenskaplig, medicinsk och kommersiell innovation att det är något vi kan lyckas med.

Omvandla hälso- och sjukvård genom innovation

Vår forskning har redan börjat förändra vården av kroniska sjukdomar. För att fortsätta att påverka dessa sjukdomar i en positiv riktning är vi starkt engagerade i att förbättra förståelsen av sjukdomarna, bredda våra behandlingsplattformar, bättre kunna förutsäga kliniska resultat och arbeta för banbrytande kliniska metoder.

I tillägg till detta förändrar vi också hur dessa produkter når marknader, samtidigt som vi levererar innovativa hälso- och sjukvårdslösningar och kommersiella strategier som ytterligare ökar potentialen i våra läkemedel. Bland annat samarbetar vi med patienter, vårdgivare, intressegrupper, hälso- och sjukvårdspersonal, hälso- och sjukvårdssystem och beslutsfattare. Tillsammans banar vi vägen för nya metoder längs hela vårdkedjan, inklusive avancerade plattformar för sjukdomshantering och initiativ för att säkerställa en bred och rättvis tillgång till behandling.

Allt vårt arbete inom AstraZeneca är underbyggt och förstärkt av digital teknik, data och AI. Genom att utnyttja dessa tekniker har vi redan gjort stora framsteg.

Våra medarbetare hjälper till att forma framtiden för hälso- och sjukvård

Vi vet att våra medarbetare är nyckeln till att förverkliga vår ambition och vi är fast beslutna att fortsätta bygga ett företag med en god kultur som lockar och behåller de bästa, mest begåvade och passionerade människorna. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats ser vi till att vi ger våra anställda gott om möjligheter, resurser och stöd för att utvecklas, växa och leva upp till sin fulla potential.

Genom att ha en tydlig vision är vi övertygade om vår förmåga att flytta fram forskningens gränser och därigenom se till att alla med kroniska sjukdomar kan få leva ett bättre liv.

Om du tror på forskningens möjligheter och vill hjälpa till med att förändra livet till det bättre för alla människor som lever med en kronisk sjukdom, bli en del av något av våra team. Se lediga tjänster här: https://careers.astrazeneca.com/

 

SE-8686-06-21-AZ