Utjämningen av vaccingapet som hotar Afrika

Denna artikel publicerades ursprungligen på Devex (www.devex.com)

Omvärldens svar på pandemin har varit en uppvisning i mobilisering och vetenskap när det är som bäst. Ställda inför en utmaning utan motstycke har regeringar, internationella organisationer, sjukvårdsindustrin och globala hälsoexperter samarbetat i en skala som aldrig tidigare skådats. Resultatet är den rekordsnabba utvecklingen av flera vacciner och mer än tre miljarder administrerade doser världen över. Det är en anmärkningsvärd prestation som visar vad vi kan utföra när vi agerar tillsammans i en anda av samarbete och solidaritet.


Men coronaviruset har också avslöjat rotade ojämlikheter som fortsätter att upprätthålla dålig hälsa och lågt välbefinnande i redan utsatta samhällen. Av de dryga miljarderna vaccin som producerats har färre än två procent fördelats till Afrika. Det är en av de främsta orsakerna till att kontinenten nu drabbats av en dödlig tredje våg, som kan orsaka fler dödsfall än de två första tillsammans.

Tony Blair Institute for Global Change beskrev i en rapport med titeln ”Africa’s Perfect Storm” riskerna och hotet om vi inte agerar: ”Det internationella samfundet, både vaccintillverkare och regeringar, måste öka stödet till afrikanska länder både för vaccinförsörjning och infrastruktur för administrering, genom att erkänna att kampen mot covid-19 kräver en global ansträngning och att det ökande vaccingapet är en fara, inte bara för Afrika utan för det globala samhället.”

Tillgång till vacciner

Det råder ingen brist på vilja från det globala samfundet. Miljarder dollar har donerats till Gavi Covax Advance Market Engagement, ett globalt initiativ för att säkerställa att vaccinet når låg- och medelinkomstländer. Dessutom börjar allt fler länder donera från sina egna vaccinlager till dem som behöver det mest. För Afrika innebär detta en ökad tillgång till vaccin och ett skydd för miljontals människors liv. Det är en anmärkningsvärd uppvisning av globalt samarbete.


Men en hotande utmaning har varit att producera tillräckligt med vaccin för att möta den globala efterfrågan. Covax förväntar sig en stark ökning av vaccintillgången senare i år, i takt med att leveranser från nya tillverkare blir tillgängliga. Men vi uppfyller fortfarande inte förväntningarna på att göra tillgången till vaccin mer jämlik.

Med tanke på hur omfattande och brådskande själva utmaningen är måste vi gå längre. Världshälsoorganisationen har efterlyst en snabb utbyggnad av tillverkningsanläggningar för vaccin, och WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus har lyft fram att läkemedelsföretag måste dela med sig av sina licenser, sin kunskap och sin teknik för att vaccinutvecklingen ska ske snabbare.

Vi håller med WHO om att vaccinlicensiering är nyckeln till utmaningen med leveranser. Även om vissa har argumenterat för att företag helt bör avstå från immateriella rättigheter enligt Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS, är detta inte en lösning för att omedelbart öka tillgången på vacciner. Faktum är att då skulle det ta flera månader att generera extra doser, vilket är alldeles för sent för miljontals människor.

"Den tredje vägen"

Istället har vi valt ett annat tillvägagångssätt, som Världshandelsorganisationens generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala har kallat "Det tredje vägen".

För oss innebär detta en kombination av en icke vinstdrivande prissättning och tekniköverföringar för att öka produktionen. Genom detta tillvägagångssätt har vi redan skapat mer än ett dussin nya regionala leveranskedjor runtom i världen för att tillgodose de lokala behoven närmare där de finns.

Det här har gjort det möjligt för oss att tillhandahålla vacciner över hela världen, och vi har bidragit med mer än en halv miljard doser till den globala kampen mot covid-19. Vi var också den första vaccintillverkaren som anslöt till Covax, där vi har levererat mer än 90 procent av vaccinet till fler än 127 länder som ingår i samarbetet, inklusive 38 afrikanska länder. Länder som Ghana, Elfenbenskusten, Kenya, Rwanda och Etiopien har alla gynnats av detta tillvägagångssätt.

Att utveckla, tillverka och distribuera ett vaccin för hela världen är en extremt komplex uppgift och vi har alla lärt oss mycket på vägen. Detta är lärdomar som vi inte bara bör ta med oss i förberedelserna inför framtida pandemier, utan vi måste också dra nytta av dem redan i dag. Hela samhällen och ekonomier är beroende av det.

I dagsläget är drygt en procent av människorna i Afrika fullvaccinerade. Vi har fortfarande långt kvar, men vi tror att vårt tillvägagångssätt kan skapa en välbehövlig lättnad för världens mest utsatta samhällen. De framsteg vi eftersträvar kommer bara att vara möjliga om vi samarbetar, drar nytta av våra lärdomar och gör det som är nödvändigt för att vaccinera hela världen, inte bara delar av den.

SE-9186-09-21-AZ