Påskyndande åtgärder för att återställa skog och biologisk mångfald

AstraZeneca och lokala partners lanserar nya återplanteringsprojekt i Ghana och USA för att stödja ekologisk och samhällelig motståndskraft.

Pascal Soriot, VD för AstraZeneca, kommer att medverka tillsammans med andra globala ledare vid 2022 års Global Forest Summit, ett högnivåmöte med fokus på att påskynda åtgärder för att skydda världens skogar. Tillsammans med prinsen av Wales, John Kerry, USA:s särskilda presidentsändebud för klimat, Virginijus Sinkevicius, EU:s miljökommissionär, samt ledare från FN och icke-statliga organisationer, kommer Pascal Soriot att understryka vikten av återplantering av skog för planeten och folkhälsan, samt lyfta fram våra två nyaste AZ Forest-åtaganden i Ghana och USA. Global Forest Summit är en unik plattform för flera intressenter som samorganiserats och samfinansieras av Reforest'Action och Open Diplomacy Institute.

I samarbete med våra intressenter har vi ett ansvar att ta itu med vår tids stora frågor. Vi ser sambandet mellan friska människor och en hälsosam planet och effekterna av de dubbla kriserna, med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald för människors, samhällets och planetens hälsa. Därför vidtar vi djärva åtgärder mot klimatförändringarna och investerar i natur och biologisk mångfald.

Tillsammans med vårt flaggskepp i klimatfrågan, vårt program för hållbarhet Ambition Zero Carbon, är skydd och restaurering av skogar en central del av vårt arbete för att hantera klimatkrisen.

Inom ramen för vårt globala AZ Forest-program har vi åtagit oss att plantera 50 miljoner träd globalt till slutet av 2025 samt att säkerställa deras långsiktiga överlevnad.

AZ Forest fortsätter att växa

Med utgångspunkt i befintliga AZ Forest-projekt i Australien, Indonesien, Storbritannien och Frankrike kommer två nya åtaganden i Ghana och USA att lyftas fram vid det globala skogstoppmötet.

Vi deltar i ett samhällsstyrt projekt i centrala Ghana där vi arbetar i partnerskap med lokala partners, Circular Bioeconomy Alliance (CBA) och New Generation Plantations Technical Assistance (NGPTA) för att plantera och förvalta över tre miljoner träd, inklusive grödor som mango och cashewnötter. Projektet är ett unikt offentlig-privat partnerskap som kombinerar naturlig skogsrestaurering, hållbara skogspartier och skogsjordbruk, vilket bidrar till att förbättra den lokala ekonomin och bygga gemenskap och ekologisk motståndskraft.

Trädplanteringsinitiativet i Ghana kommer att ingå i ett globalt nätverk av "Living Labs", som syftar till att visa hur investeringar i naturen och att sätta lokalsamhällen i centrum för landskapsrestaurering kan gynna både biologisk mångfald och lokala försörjningsmöjligheter.

I USA åtar sig AstraZeneca också att plantera och upprätthålla en miljon träd med National Fish and Wildlife Foundation (NFWF), för att bidra till återställandet av vattenkvalitet och livsmiljöer för vilda djur främst i Delaware River Watershed, där vårt amerikanska huvudkontor ligger. Samtidigt kommer detta att bidra till kollagring och förbättra tillgången till natur- och rekreationsresurser i eftersatta samhällen.

AZ Forest-programmet erbjuder en naturbaserad lösning för att hantera klimatförändringarna med många medföljande fördelar. Förutom att binda koldioxid kan återplanteringen av skog bidra till att förebygga sjukdomar genom att bekämpa luftföroreningar, stödja återställandet av den biologiska mångfalden och samtidigt ge ett positivt bidrag till samhällen och lokala ekonomier. I slutet av året siktar vi på att ha planterat över åtta miljoner träd, och totalt sett kommer vi att samarbeta med cirka 40 000 bönder runtom i världen.