Pascal Soriot efterlyser globalt samarbete i kampen mot covid-19 och klimatförändringar

I en exklusiv intervju med International Institute for Management Development (IMD) kallade AstraZenecas koncernchef Pascal Soriot klimatförändringarna för "det största hotet mot mänskligheten". Han konstaterade också: ”Jag tror inte alla inser hur bråttom det är att ta itu med detta.”

I ett samtal med IMD:s president Jean-François Manzoni betonade Pascal det globala samarbete som behövs för att påskynda övergången till en mer hållbar framtid, samt AstraZenecas fortsatta internationella ansträngningar för att stoppa pandemin.

Han förklarade också varför AstraZeneca åtagit sig att hjälpa till att utveckla och leverera ett vaccin utan vinst: ”Vi befinner oss i en värld där alla behöver ge och ta, och när du kan hjälpa till, och om du har möjlighet att hjälpa till, säg inte nej”, sade Pascal Soriot.

På AstraZeneca har vi nu nått en viktig milstolpe i vårt arbete för att bekämpa pandemin, efter att ha levererat drygt en miljard doser av vårt vaccin till över 170 länder. I slutet av juni 2021 hade vi levererat cirka 90 procent av doserna till Covax, det internationella samarbetet för jämlik tillgång till vaccin, med den största delen av doserna distribuerade till låg- och medelinkomstländer.

”Vi är den tredje största leverantören i världen. Vårt arbete har haft en stor inverkan i många, många länder. Vi har räddat tiotusentals liv. Ekonomier har återhämtat sig tidigt i många länder tack vare vaccinet”, förklarade Pascal Soriot. 

Pascal Soriot, Koncernchef, AstraZeneca
 

Pascal blickade även framåt på verksamhetens framtid efter det nya förvärvet av Alexion, ett viktigt steg för att förbättra vår forskningsportfölj inom immunologi och sällsynta sjukdomar. Genom att belysa vikten av det strategiska förvärvet, och det gemensamma fokuset på patienter och vetenskaplig innovation i bägge organisationerna, diskuterade Pascal möjligheten att genom samarbetet upptäcka nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar.

AstraZeneca prioriterar även hållbarhet, bland annat genom vårt "Ambition Zero Carbon"-program, som omfattar en satsning på en miljard dollar. Denna satsning inom miljöskydd är kritisk eftersom klimatförändringar - som redan skadar människors hälsa - är kopplade till en ökning av kroniska tillstånd såsom hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer.

Pascal redogjorde för att vi är på god väg att eliminera koldioxidutsläppen från vår globala verksamhet till 2025, och vi har åtagit oss att göra hela vår värdekedja koldioxidnegativ till 2030. Sedan 2015 har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser med 60 procent och vattenförbrukningen med 20 procent. Vi ökar också vår användning av förnybara energikällor och övergår till en elektrisk fordonsflotta, samtidigt som vi jobbar för återplantering av skog genom initiativet AZ Forest.

Som en av grundarna i Sustainable Markets Initiative, ledd av Prinsen av Wales, hjälper vi till att snabbare driva fram övergången till en hållbar framtid inom branschen. Vårt fokus på innovationer inom digital hälsa, påskyndat av pandemin, är ett annat sätt att reducera vårt miljöavtryck, samtidigt som det minskar ohälsans belastning på patienterna, sjukvårdssystemet och ekonomin.

Pascal sammanfattade sitt resonemang om klimatkrisen: "Näringslivet trappar upp och börjar göra avtryck. Jag hoppas att påtryckningar från aktieägare och samhället i stort kommer göra att människor förändrar sitt beteende", sade han.
 

SE-9187-09-21-AZ