Pascal Soriot: ”Vi står enade med det indiska folket”.

Pandemin fortsätter orsaka förödelse runtom i världen. Indien står inför en ofattbar humanitär kris, med ett skenande antal som smittas och dör av Covid-19.


Till dags dato har cirka 10 procent av Indiens 1,3 miljarder invånare fått en dos av AstraZenecas vaccin, vilket motsvarar 90 procent av alla vaccinationer i landet. Vår samarbetspartner i Indien, Serum Institute of India, producerar redan mer vaccin än någon annan organisation i världen.

Tillgång till vaccin är oerhört viktigt för att kunna bekämpa pandemin, i såväl Indien som i resten av världen. Det är därför vi har avsatt tid, energi och resurser till att utveckla ett vaccin som är tillgängligt under pandemin, utan vinst, och som levereras jämlikt till så många som möjligt.

Från och med i dag kommer AstraZeneca avsätta en miljon dollar till humanitärt stöd för underlättande åtgärder i Indien och de andra samhällen som har drabbats hårdast av pandemin. Det inkluderar 250 000 dollar till organisationen Direct Relief för att stötta deras insatser i Indien. Stödet innefattar distribution av syrgaskoncentratorer, mediciner, skyddsutrustning och andra förnödenheter, allt för att hjälpa dem att erbjuda vård och behandling av Covid-19.

“Vi tackar AstraZeneca för deras orubbliga stöd. Vi arbetar tillsammans för att skala upp vår verksamhet och har åtagit oss att erbjuda mer vaccin till Indien i juli. Det kommer hjälpa oss att skydda otaliga liv mot detta förödande virus”, säger Adar Poonawalla, VD vid Serum Institute of India.

”Vi är fast beslutna om att fortsätta vårt åtagande att stötta den indiska befolkningen under pandemin. Vi hoppas att fler vaccinationer, humanitära insatser och donationer av mediciner och utrustning kommer hjälpa Indien att stadigt återhämta sig från den här krisen. Vi står enade med det indiska folket, och kommer att arbeta outtröttligt för att stoppa denna pandemi så fort som möjligt”, säger Pascal Soriot, koncernchef på AstraZeneca.

SE-9085-09-21--AZ