Nya tillvägagångssätt för behandling av astma

Sedan 90-talet har det varit känt att immunsystemets celler och signalsystem är en underliggande orsak till andnöd, hyperreaktioner i luftvägarna samt sammandragningar i luftvägarnas glatta muskulatur. Forskarna följde immunologispåret och identifierade på så sätt en specifik immunrespons vars uppgift är att slå ut invaderande sjukdomsalstrande organismer (patogener). I lungan kan denna responsmekanism leda till obalans i immunsystemet och orsaka kronisk inflammation.

Forskare på AstraZeneca arbetar med att utveckla en behandling som är avsedd att återställa balansen av immunsystemet hos astmapatienter. Immunsystemet använder en grupp av så kallade mönsterigenkännande receptorer för att identifiera patogener och därefter aktivera en immunrespons för att eliminera dem. Upptäckten av dessa receptorer, kända som toll-liknande receptorer eller TLR, gav forskarna ett viktigt målprotein för att försöka korrigera den obalanserade immunrespons som är förknippad med astma.

Tio olika typer av Toll-liknande receptorer har identifierats. Åratal av omfattande intern och extern forskning har bidragit till att begränsa fokus till TLR9. Nu samarbetar AstraZeneca med Dynavax, ett bioteknikföretag som är specialiserade på TLR-biologi. Företagen forskar tillsammans för att minska den, hos vissa patienter, överdrivna immunrespons som orsakar astma. 

 

PromoMats SE-2757-08-2019-AZ