Nu startar vi plantering av 50 miljoner träd över hela världen

Den första fasen av 'AZ Forest' - vårt globala initiativ att plantera 50 miljoner träd över hela världen under de kommande fem åren, för ett renare och mer hälsosamt klimat, har nu startat.

25 miljoner träd kommer att planteras i Australien och de första träden började nyligen planteras. Skälet till att hälften av alla träd planteras i Australien är den förödelse som den senaste tidens bränder åsamkat skog, växt- och djurliv. För att genomföra planteringen har vi inlett ett samarbete med den globala ideella skogsorganisationen One Tree Planted och andra lokala organisationer.

 


Bakgrund:

AZ Forest kompletterar vårt Ambition Zero Carbon-program som tillkännagavs vid World Economic Forum (WEF) i januari och stöder WEF: s nyligen lanserade plattform '1T.org - Champions for a Trillion Trees'.

Strategin ‘Ambition Zero Carbon’ påskyndar avsevärt den plan som utvecklades 2015 för att minska AstraZenecas koldioxidutsläpp med mål verifierade av forskningen om klimatförändringar. För att uppnå nollutsläpp av växthusgaser fram till 2025 kommer AstraZeneca att konvertera 100 procent av sin energiförbrukning till förnybara källor för både elektricitet och värme och ha en helt elektrisk bilflotta. Genom att erkänna att AstraZenecas totala utsläpp från partners i hela företagets värdekedja är betydligt större än utsläppen från den egna direkta verksamheten, åtar sig AstraZeneca att engagera dessa leverantörer i att minska sina direkta utsläpp till 2030 och att identifiera alternativ för att avlägsna koldioxid. Det kommer att leda till att mer koldioxid (CO2) avlägsnas från atmosfären än vad som tillförs vilket resulterar i att AstraZeneca blir "koldioxidnegativt" över hela värdekedjan till 2030.

 SE-6283- 02-17-AZ