Mobil klinik och samarbete ska utveckla hjärtsviktsdiagnostik

Under hösten 2020 kommer Hjärtbussen att synas på platser runt om i Västra Götalandsregionen. Det är en högteknologiskt avancerad mobil klinik som ingår i ett forskningsprojekt, där syftet är att bättre kunna karaktärisera patienter med hjärtsvikt och underlätta diagnostik.
 

Hjärtbussen är ett samarbete mellan Astra Zeneca och ett forskarlag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Målet med projektet är att bättre kunna beskriva och identifiera mekanismer som ligger bakom olika typer av hjärtsvikt. I ett första steg handlar det om att med hjälp av bild- och funktionsdiagnostiska metoder, som exempelvis hjärtultraljud, samt blodprovsanalyser hitta samband till olika typer av hjärtsvikt.

Illustration av väntrum i Hjärtbussen

För att kunna diagnosticera hjärtsvikt krävs, förutom typiska symptom, även tillgång till bild- och funktionsdiagnostiska metoder. Det leder ofta till upprepade sjukhusbesök för patienten. Hjärtbussen erbjuder ett koncept där patienten genomgår all den sedvanliga diagnostiken samt forskningsundersökningar vid ett enda tillfälle, och dessutom i patientens närområde.

På sikt är förhoppningen att kunna hitta behandlingsformer och läkemedel för dessa patienter, och därmed öka möjligheterna till ett långt och hälsosamt liv.

Fakta om studien:

·       I dagsläget finns ingen behandling för de som drabbas av den här typen av hjärtsvikt, där hjärtat har en försämrad avslappningsförmåga.

·       Tillvägagångssättet som används är kranskärlsultraljud av hjärtat. Hjärtat provoceras med ett läkemedel som simulerar fysisk ansträngning samtidigt som man undersöker blodflödet i kranskärlen med ultraljud på utsidan av bröstkorgen.

·       Forskargruppen har utvecklat metoden under flera år och totalt kommer studien omfatta 400 patienter i Västra Götalandsregionen.

 

Illustration av undersökning i Hjärtbussen 

 

SE-7163-09-20-AZ