Innovativ analys av kliniska studier

Gör forskningen tillgänglig för fler patienter

Kliniska studier kallas den process där patienter ges nya potentiella läkemedel för att utvärdera effekt och symptom av behandlingen. Den första gången man ger ett nytt läkemedel till patienter är ett viktigt steg i utvecklingen av nya mediciner. AstraZeneca arbetar dagligen med att utveckla nya metoder för att analysera våra kliniska studier och därmed få ut mer information om behandlingsresultaten. Det gör att vi kan fatta snabbare och bättre beslut som på sikt ger fler patienter tillgång till innovativa behandlingar.  

Just nu utvecklar AstraZeneca innovativa analyser som tolkar så kallad ”big data” från våra kliniska studier. Big data är stora mängder lagrad information som kräver avancerade analys-och bearbetningsmetoder för att tolkas. AstraZenecas data-analys av kliniska studier innehåller information om bland annat arvsmassa, sjukdomssymtom och hur patienter svarar på behandlingar. Vi arbetar också med att ta fram lösningar som ökar möjligheterna för patienter att genomgå kliniska tester i hemmet, vilket underlättar för såväl sjukvård som patienter och kan skapa snabbare utvecklingsprocesser för nya läkemedel.  

Med hjälp av dessa analyser kan vi minska osäkerheten vid första behandlingstillfället med nya läkemedel. Vårt mål är att matcha potentiella nya läkemedel med de patienter som har störst nytta av dem, och därmed också skapa de starkaste analysunderlagen när vi sedan utvärderar läkemedlet. AstraZeneca analyserar alltid medicinska data i samband med tidiga kliniska studier, i syfte att göra studierna mer effektiva.

På AstraZeneca använder vi oss exempelvis av artificiell intelligens och maskininlärning för att bättre tolka olika resultat om arvsmassa och behandlingssvar från patienter. Vi använder även tidigare data och modeller för att förutsäga hur patienter kommer att svara på en behandling. Detta är till stor hjälp när vi anpassar framtida kliniska studier. ”Dessa mycket detaljerade data kan revolutionera hur vi ser på diagnostisering och behandling.”, säger Professor Stephen Rennard. AstraZeneca använder också realtids-analyser för att övervaka säkerheten och effektiviteten av våra patientbehandlingar, och vi rekryterar kontinuerligt nya patienter som kan bidra med sina unika erfarenheter. Målet är att göra vår forskning mer flexibel, så att patienter kan ta prover och undersökas på lokala kliniker eller i hemmet, istället för att besöka kliniska prövningscenter.

PromoMats: SE-5460-09-19 AZ