Vanliga frågor om Covid-19 vaccin

Senast uppdaterad 27 April 2021 

 

Vad är ett vaccin mot Covid-19?

Vaccin är en typ av läkemedel som framkallar skydd mot vissa infektionssjukdomar och aktiverar kroppens immunförsvar för att bilda antikroppar mot det virus eller den bakterie som orsakar sjukdomen.

COVID-19 vaccin tränar immunsystemet att bekämpa en framtida infektion genom att efterlikna naturligt utvecklade antikroppar och på så sätt motverka enSARS-CoV-2-infektion.

Hur länge skyddar vaccin mot Covid-19?

Immuniteten kan variera mellan olika vaccin och det är ännu för tidigt att säga hur länge man har ett skydd.

Hur har det varit möjligt att utveckla ett vaccin mot Covid-19 så fort?

Det är inte första gången i historien som ett vaccin utvecklas snabbare än vanligt för att möta folkhälsobehovet. Efter Ebolautbrottet i Guinea 2016 gick ett vaccin från tidiga tester till kliniska prövningar inom loppet av 10 månader, vilket inte hade hänt tidigare.

Genom att införa nya arbetssätt kan man minska den tid det tar för vaccin att nå samhällen runt om i världen.  Exempelvis kan man investera och förbereda för tillverkning innan man vet om vaccinet kommer att fungera och öka resurser för att rekrytera till och att utföra kliniska studier. På detta sätt kan man spara månader av tid jämfört med en traditionell vaccintillverkningsprocess.

Hur testar man vaccin ur ett säkerhetsperspektiv?

Innan vaccin testas på människor genomförs så kallade prekliniska studier, bland annat i laboratorier. Studier på människor är uppdelade i tre steg eller faser och kallas för kliniska prövningar och i varje fas undersöks vaccinets säkerhet och effektivitet. I dessa faser studerar man hur vaccinet bryts ned i kroppen och dess medicinska effekter, samtidigt samlar man in kunskap om vilka biverkningar som kan uppstå och i vilken omfattning de kan förekomma.

  • Fas I – Ett läkemedel testas för första gången i människa, oftast en grupp om upp till tio personer.
  • Fas II - Läkemedlet testas på en större grupp människor i olika åldersgrupper. Här undersöks även vilken dos som ska ges av vaccinet.
  • Fas III – Läkemedlet testas nu på upp till flera tusentals människor. Studierna är designade för att efterlikna den grupp av människor man ska vaccinera, därför tar man bland annat etnicitet, ålder och kön i beaktning. I Fas III studien av just vaccin kommer man fram till vilket skydd vaccinet har mot den infektion det ska skydda mot.
  • Fas IV – vaccinet har börjat användas. I samband med användning sker kontinuerlig övervakning av effekt och säkerhet när vaccinet används i större populationer.

Varför ska jag som är ung och/eller inte tillhör en riskgrupp vaccinera mig?

De sjukdomar som det finns vaccin mot är oftast smittsamma, för att förhindra spridning i samhället behöver en stor majoritet av befolkningen vaccineras. Genom att vaccinera sig skyddar man både sig själv och andra.SE-8414-04-21-AZ