Hantera globala utmaningar kring hållbarhet genom partnerskap och innovation

Det är en viktig höst på den internationella scenen för hållbarhetsfrågor. AstraZeneca har fört dialog med samarbetspartner och ledande tänkare, där dubbla prioriteringar för beredskap inom sjukvården och behovet av klimatåtgärder för att skapa en mer hållbar framtid har stått på agendan.
 

Världen har varit allt mer fokuserad på klimatfrågan och globala hälsofrågor under upptakten till klimatkonferensen COP26 i november. AstraZenecas globala ledning har deltagit i flera dialoger i samband med FN:s öppnande, Klimatveckan i New York och World Economic Forums Sustainable Development Impact Summit.

Deltar i World Economic Forum

Som en del av vårt partnerskap med World Economic Forum (WEF) har vi bidragit till organisationens globala dialog om hållbarhet, bland annat genom en debattartikel med rubriken “Urgency, Innovation and Partnership: applying lessons from COVID-19 to tackle the climate” av vår koncernchef Pascal Soriot. Artikeln är en stark uppmaning till handling:


För att kunna leverera sjukvård med ett nettoutsläpp på noll måste den offentliga och privata sektorn slå sig samman, vara banbrytande i en kollektiv attitydförändring och leverera mer hållbara och tåliga sjukvårdssystem […] Det krävs innovativa lösningar över hela linjen för att bemöta klimatkrisen. Regeringar och beslutsfattare måste arbeta för att aktivt stödja och implementera regelverk och politiska ramar, för att göra det lättare att införa nya tekniker och digitala lösningar.

Pascal Soriot Koncernchef, AstraZeneca
Vi är ett av medlemsföretagen i WEF:s 1t.org Corporate Alliance, en branschöverskridande koalition kring bevarande av skog. Genom vårt AZ Forest-åtagande att plantera och förvalta fler än 50 miljoner träd världen över till 2025 är vi ett av över 20 företag som har avgett ett löfte att bevara, återställa och odla över 2,5 miljarder träd i över 50 länder till 2030. Vårt AZ Forest-program erkänner den starka kopplingen mellan en frisk planet och friska människor, samt värdet av naturbaserade lösningar för att mildra de negativa följderna av klimatförändringarna, en del av vår bredare Ambition Zero Carbon-strategi.
 

Den 23 september öppnade Mohit Manrao, Vice President och Global Franchise Head Lung Cancer på AstraZeneca, en paneldiskussion som öppnade Global Lung Cancer Collaboration, ett partnerskap mellan Lung Ambition Alliance och WEF. Samarbetet förde samman 30 organisationer för att starta program som ska förändra följderna av lungcancer och säkerställa sjuksvårdssystemens hållbarhet i framtiden. Lung Ambition Alliance är en global koalition mellan AstraZeneca, Guardant Health, International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) och Global Lung Cancer Coalition (GLCC), som förenas av sin ambition att eliminera lungcancer som dödsorsak. Läs mer här.

SE-9624-11-21-AZ