GoCo Health Innovation City: Ett nytt nav för life science-samarbete i västra Sverige

Life science-branschen står inför två samtidiga stora förändringar. 

Å ena sidan förändrar vetenskapliga genombrott hur vi förstår människokroppen och hur vi kan ta fram nya behandlingar för patienter. Å andra sidan förändrar digitaliseringen allt. Den hastighet med vilken dessa förändringar sker är enorm och inget företag eller organisation kan hantera dessa isolerat. Det är bara genom samarbete och genom att komplettera varandra vi kan driva innovation framåt, frigöra nya idéer och göra framsteg.
 

Det är därför AstraZeneca med partners har arbetat tillsammans för att kunna lansera GoCo Health Innovation City, ett spännande projekt där man bygger upp ett nytt life science-kluster intill AstraZenecas globala FoU-anläggning i Göteborg. I januari 2020 startade den första hyresgästen, det japanska diagnostikföretaget Fujirebio, sin verksamhet­­­­ på campus. Under hela 2020 har byggnationen fortsatt trots covid-19-pandemin och den 9 mars 2021 var det dags för en virtuell ceremoni för det nya samarbetshuset, designat av Semrén & Månsson, som ska öppna under 2022.

Från idé till verklighet

Det var bara ynka tre år sedan som idén med GoCo Health Innovation City tog fart. Då funderade ledningsteamet för vårt globala FoU-center i Göteborg på hur den outnyttjade marken kring anläggningen bäst skulle kunna användas. Istället för att sälja den till någon för allmänt bruk identifierade man istället en möjlighet att sälja marken till entreprenörutvecklare som var öppna för ett samarbete med oss och som delade vår vision om ett nytt innovationskluster.

Teamet valde Vectura och Next Step, som tillsammans med oss plockade in starka partners från den offentliga och privata sektorn och följde en djärv vision – som resulterade i lanseringen av GoCo Health Innovation City. När GoCo Health Innovation City står klart kommer det att bestå av 100 000 kvadratmeter yta med kapacitet för 350 företag och 7 000 personer

Innovation genom samarbete

GoCo Health Innovation City är ett resultat av den övertygelse AstraZeneca har haft under lång tid – att viktig forskning uppstår genom samarbete. Det är därför vi som en del av vår forskningsstrategi avsiktligen har förlagt våra tre globala FoU-center i biovetenskapskluster: Cambridge, Göteborg och Gaithersburg. Vi har också samordnat satsningarna under senare år för att öppna våra dörrar – bokstavligen – för ett samarbete med externa partners. Genom att göra detta har vi lyft både vår och andras förmåga att göra bestående skillnad för patienternas liv.

GoCo-campuset kommer att ta engagemanget för samarbete till en ny nivå. Det kommer att ge ett öppet, hållbart campus för akademin, biovetenskapsföretag, digital- och teknikföretag, medicinteknikföretag, designers och entreprenörer att arbeta tillsammans. För både AstraZeneca och de nya företag som kommer till campus ger detta ömsesidiga möjligheter till samarbete och innovation, förmåga att locka talanger, gemensamma sociala resurser för nätverkande samt hållbarhetsinsatser i life science-communityn.

BioVentureHub, belägen innuti AstraZeneca-anläggningen i Göteborg, har redan visat vad den här typen av ekosystem kan innebära. Idag har över trettio externa företag och en akademisk grupp samlokaliserats i BioVentureHub. Nu exponerar vi oss för ny vetenskap och gynnas ömsesidigt av samarbeten sida vid sida med innovativa företag som Mölnlycke Health Care, Antaros Medical, Mindforce GameLab och många fler.

När det gäller innovation i olika industrisektorer, som till exempel digital hälsa, menar vi därför att uppbyggnad av ett kluster som GoCo Health Innovation City kan innebära verklig förändring för oss och för våra framtida grannar.

Stärker Västsverige som globalt life science-nav

Sverige, och i synnerhet Göteborgsregionen, är attraktivt för många företag inom life science. Regionen har redan över 450 olika life scienceföretag etablerade och är säte för kvalitetsregister för hälsovårdsdata, liksom det nationella centret AI Sweden.

Därför fortsätter AstraZeneca att investera i forskning i Göteborg. Detta innefattar att ytterligare stärka vår anläggning som ett nav för nästa generations terapier, inklusive cell- och oligonukleotidbehandlingar, lansering av innovationsnavet Health Works för patienter och vårt stöd av GoCo Health Innovation City. Våra investeringar kompletteras av andra investeringar och projekt från nationella, regionala och lokala myndigheterna, Vinnova, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och den akademiska världen och många andra.

Efter att ha vi har sålt mark och fastigheter för att stötta GoCo Health Innovation City använder vi nu aktivt vårt nätverk och kunnande för att stötta GoCos visioner. Vi hjälper till att initiera viktiga projekt som Health WorksOligoNova, utvecklingen av infrastruktur för industriell ATMP-utveckling och tillverkning samt andra projekt som vidare stöttar ekosystemet.

Med en kombination av alla dessa projekt finns det mycket att se fram emot under kommande år för Göteborg och Sverige när det gäller life science och innovationer. För att citera näringsminister Ibrahim Baylan angående GoCo Health Innovation City: ”Detta är Sverige när det är som bäst.” Vi kan inte annat än hålla med. 

Mer information om GoCo Health Innovation City finns här: www.goco.se

SE-8126-03-21-AZ