Genom The Sustainable Market Initiative fortsätter AstraZeneca att leda det globala hållbarhetsarbetet

I början av 2020 lanserade AstraZeneca Ambition Zero Carbon, ett ambitiöst program för att eliminera koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025 och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ till 2030. Satsningen är branschens mest ambitiösa och arbetet med att reducera vår klimatpåverkan pågår nu i alla delar av företaget.
 

I samband med lanseringen av Ambition Zero Carbon gick AstraZeneca även med i The Sustainable Market Initiative. Bakom initiativet står HKH Prins Charles, målet är att samla en global koalition av aktörer som delar visionen om att påskynda globala framsteg för att skapa en hållbar framtid.

I samband med G7 mötet i Cornwall juni 2021 träffade Pascal Soriot, AstraZenecas vd, företagsledare från några av världens största företag, HKH Prins Charles, för att diskutera hur näringslivet kan motverka klimatförändring och driva framtidens hållbarhetsarbete.

Vår hållbarhetsstrategi

AstraZeneca spelar en betydande roll i det globala hållbarhetsarbetet, och även så lokalt i Sverige.

Vår strategi för hållbarhet bygger på tre pelare som sätter hälsa i centrum för vårt arbete:

·       Tillgång till hälso- och sjukvård.

·       Miljöskydd.

·       Etik och transparens.

Åtgärder som gör en skillnad

Under de senaste året har vårt hållbarhetsarbete lett till stora förändringar. I vår svenska verksamhet har vi reducerat koldioxidutsläppen med 78 000 ton genom frakt till havs istället för flyg, vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 92,5%[1] sedan 2015 och 100 % av våra utsläpp av aktiva substanser från våra direkta leverantörer sker på ett säkert sätt.

Vi har också arbetat aktivt med vårt Young Health Programme där fokus ligger på ungas psykiska ohälsa och förebyggande hälsoinsatser exempelvis genom vår sommarforskarskola i Sverige där unga får tillfälle att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Vi har även fortsatt vårt samarbete med andra ledande aktörer för att finna nya lösningar på några av vår tids allvarligaste sjukdomar. Ett exempel är genom innovationsmiljön Nollvision Cancer, där vi arbetar fram nya arbetssätt för att omvandla cancer från en dödlig till en kronisk eller botbar sjukdom.

Vill ni veta mer om vårt hållbarhetsarbete i Sverige läs vår svenska hållbarhetsrapport via denna länk.