Framsteg med Ambition Zero Carbon genom samarbete

Framsteg med Ambition Zero Carbon genom samarbete med viktiga partners och leverantörer

Vårt partnerskap med Honeywell för att utveckla nästa generations andningsinhalatorer med nästan noll GWP-drivmedel (Global Warming Potential) visar på vårt engagemang för att förbättra patientresultaten och skydda patientens val, samtidigt som vi minskar vårt miljöavtryck.

Sedan vi lanserade vårt flaggskeppsprogram Ambition Zero Carbon har förödelsen orsakad av COVID-19 lett till extraordinära förändringar över hela världen. Något som dock förblir oförändrat är klimatnödläget, som har potential att bli ett av de största hoten mot människors hälsa.1 Tillsammans med partners i hela vår värdekedja vidtar vi konkreta åtgärder för att fasa ut koldioxidutsläppen från vården till stöd för friska människor, ett hälsosamt samhälle och en hälsosam planet.

Lyssna på vårt Senior Executive Team som diskuterar vad vi åstadkommit inom Ambition Zero Carbon i den här korta videon:


Att utveckla vår nästa generations trycksatta inhalatorer med dosreglerande doser (pMDIs) med ett nästan noll-GWP-drivmedel (Global Warming Potential)

Vi samarbetar med Honeywell för att utveckla nästa generations pMDI, med hjälp av drivmedlet HFO-1234ze som har upp till 99,9% mindre GWP än det drivmedel som för närvarande används i andningsläkemedel.2 Detta är en oerhört viktig utveckling med tanke på det kliniska behovet av pMDIs.3-7

Globalt drabbas så många som 339 miljoner barn och vuxna av astma8 och upp till 384 miljoner människor lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).9 För många av dessa personer är pMDIs ett viktigt terapeutiskt alternativ,3-7 eftersom dessa inhalerade läkemedel minskar KOL-exacerbationer och astmaattacker, som är potentiellt livshotande händelser.10-11 PMDIs innehåller dock små mängder av en typ av växthusgas (GHG) för att driva in läkemedlet i lungorna.12

Kroniska luftvägssjukdomar kan allvarligt påverka patienternas liv, och det är viktigt att skräddarsy behandlingen efter individuella patientbehov. Vi vet att miljontals patienter globalt använder pMDI:r för att förhindra astmaattacker och KOL-exacerbationer. Det är fantastiskt att se nära-noll GWP-drivmedel i utveckling som säkerställer fortsatt patientval, samt erbjuder livskraftiga lösningar för att minska miljöpåverkan av dosreglerande regulatorer.

Professor Omar Usmani Professor i andningsmedicin & överläkare, National Heart and Lung Institute (NHLI), Imperial College London

På väg att leverera ambition noll koldioxidåtaganden

Vårt samarbete med Honeywell är ett exempel på de framsteg vi gör med våra hållbarhetsåtaganden. Med vetenskapen som ledstjärna lever vi upp till vår ambition om nollutsläpp i hela vår globala verksamhet i slutet av 2025 och koldioxidnegativa i hela vår värdekedja till 2030. På AstraZeneca kommer all vår importerade el nu från förnybara källor och i slutet av 2021 hade vi uppnått en 59% minskning av våra Scope 1 och 2 växthusgasutsläpp mot en baslinje 2015, inklusive integrationen av Alexion AstraZeneca Rare Disease fotavtryck.13 I vår hållbarhetsrapport för 2021 beskrivs våra framsteg och åtaganden mer i detalj.

Ta nettonoll till nästa steg

Vi inser att samarbete med andra är avgörande för att driva på systemomfattande förändringar. Liksom många andra företag ligger majoriteten av våra utsläpp utanför vår egen verksamhet och därför är engagemanget i hela vår värdekedja avgörande för att vi ska kunna minska våra Scope 3-utsläpp. Därför har vi satt som mål att 95 procent av våra viktigaste leverantörer och partner ska ha vetenskapligt baserade mål för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C < i slutet av 2025.13

Vi kan inte göra detta på egen hand. Vi är fast beslutna att arbeta nära vår leverantörskedja för att hjälpa andra på deras resa för minskade koldioxidutsläpp – och påskynda en systemomfattande övergång till nettonoll. Hållbar upphandling är avgörande för näringslivets framtid – men också för hur världen fungerar.

Pam Cheng Executive Vice President, Operations & IT, AstraZeneca

Som en av grundarna av Energize-programmet som lanserades vid COP26 kommer vi att fortsätta vårt arbete för att stödja läkemedelsförsörjningskedjan för att få tillgång till förnybar energi. Dessutom leder vår verkställande direktör Pascal Soriot arbetsgruppen Sustainable Markets Initiative (SMI) Health Systems Taskforce, som består av 13 globala hälsoledare och syftar till att påskynda leveransen av nettonoll, patientcentrerad hälso- och sjukvård.


Som ett globalt företag som lyssnar till vetenskapen för att leverera livsförändrande läkemedel är vi fast beslutna att arbeta i partnerskap med våra intressenter för att bygga en hållbar framtid.

Katarina Ageborg Executive Vice President, Hållbarhet och Chief Compliance Officer; Vd AstraZeneca AB, Sverige

Referenser:

 1. WHO. Climate change and health. [Online]. Tillgänglig här: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health. [Senast besökt: Februari 2022].
 2. AstraZeneca Pharmaceuticals. Date on file. Global Warming Potential of HFO-1234ze. (ID: REF-140251)
 3. Lavorini F. The challenge of delivering therapeutic aerosols to asthma patients. ISRN Allergy. 2013;102418.
 4. Usmani OS, et al. Inhaler choice guideline. Choosing an appropriate inhaler device for the treatment of adults with asthma or COPD. 2017. Tillgänglig här: https://www.guidelines.co.uk/respiratory/inhaler-choice-guideline/252870.article [Senast besökt: Februari 2022]
 5. Roche N, et al. The evolution of pressurized metered-dose inhalers from early to modern devices. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2016;4:311–27.
 6. Laube BL, et al. What the pulmonary specialist should know about the new inhalation therapies. Eur Respir J. 2011;37:1308-31.
 7. Lavorini F, et al. Optimising inhaled pharmacotherapy for elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease: the importance of delivery devices. Drugs Aging. 2016;33:461–73.
 8. The Global Asthma Network. The Global Asthma Report 2018. [Online]. Tillgänlig här: http://www.globalasthmareport.org/Global%20Asthma%20Report%202018.pdf. [Senast besökt: Februari 2022].
 9. Adeloye D, et al. Global Health Epidemiology Reference Group (GHERG). Global and regional estimates of COPD prevalence: Systematic review and meta-analysis. J Glob Health. 2015; 5 (2): 020415.
 10. Beasley RW, et al. Controlled trial of budesonide-formoterol as needed for mild asthma. N Engl J Med. 2019;380 (21):2020–2030.
 11. Ferguson GT, et al. Effect of budesonide/formoterol pressurized metered-dose inhaler on exacerbations versus formoterol in chronic obstructive pulmonary disease: the 6-month, randomized RISE (Revealing the Impact of Symbicort in reducing Exacerbations in COPD) study. Respir Med. 2017; 132: 31‐41
 12. Myrdal PB, et al. Advances in metered dose inhaler technology: formulation development. AAPS PharmSciTech. 2014;15(2):434–455.
 13. AstraZeneca Pharmaceuticals. AstraZeneca progresses Ambition Zero Carbon programme with Honeywell partnership to develop next-generation respiratory inhalers. [Online]. Available at: https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2022/astrazeneca-progresses-ambition-zero-carbon-programme-with-honeywell-partnership-to-develop-next-generation-respiratory-inhalers.html. [Senast besökt: Februari 2022].