Ett vaccin för världen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Project Syndicates hemsida (www.project-syndicate.org).

Författare: Pascal Soriot, koncernchef på AstraZeneca

Tack vare en aldrig tidigare skådad kraftsamling från forskare och medicinska experter världen över har redan två miljarder doser vaccin mot Covid-19 administrerats globalt. Men på grund av uppkomsten av nya varianter av viruset är inte krisen över förrän vi har uppbådat solidariteten som krävs för att alla ska bli immuna.


CAMBRIDGE – Även om vi kommit långt i vår kamp mot Covid-19 finns det bara en sak som på allvar kan ändra kursen på pandemin: Handlingar som präglas av global solidaritet.

Forskare och experter inom hälsa och medicin har kraftsamlat på ett sätt som vi inte tidigare sett under vår livstid. De har tagit upp kampen mot ett dödligt virus som fortsätter att spridas världen över och som lämnar ett spår av mänskliga trauman och ekonomisk förödelse bakom sig. Den globala reaktionen, som saknar motstycke, har lett till att flera högeffektiva vaccin har utvecklats på rekordtid, med fler än två miljarder doser som hittills har administrerats i skrivande stund. AstraZeneca har bidragit med 500 miljoner doser till denna globala ansträngning.

Insatserna för att vaccinera människor runtom i världen har varit utöver det vanliga. Tusentals liv räddas varje dag tack vare ett skyndsamt och hängivet globalt samarbete. Men medan vissa länder har börjat andas ut och kan nu föreställa sig ett samhälle efter pandemin, är fortfarande en överväldigande majoritet av världens befolkning oskyddad mot viruset.

Dödstalen är fortfarande oacceptabelt höga och den fortsatta spridningen av viruset hotar de framsteg vi gjort. Vårt mål måste vara att utrota Covid-19. Det innebär att förekomsten av viruset ska vara noll överallt, inte bara inom gränserna för ett specifikt land. Om viruset utvecklas och nya mutationer uppstår, då är en ökning av antal fall, var det än är, ett hot mot oss alla.

Dessutom, trots våra ansträngningar är det fortfarande världens fattigaste länder som bär den tyngsta bördan. Ledarna för Internationella valutafonden, Världsbanken, Världshälsoorganisationen och Världshandelsorganisationen har noterat att världen alltmer riskerar att skapa en tvåspårig pandemi, där rikare länder får snabb tillgång till vaccin medan de fattigaste lämnas efter.

På AstraZeneca har vi alltid sett pandemin som en global utmaning, vilket är anledningen till att vi redan har levererat vårt vaccin till fler än 160 länder. När vi etablerade vårt samarbete med Universitet i Oxford bestämde vi dessutom att vårt vaccin skulle erbjudas till självkostnadspris, eftersom vår högsta prioritet var att värna den globala hälsan.

Det har nu gått ett år sedan vi blev den första vaccintillverkaren att gå med i Gavi COVAX Advance Market Commitment , ett globalt initiativ som uppmanar vaccintillverkare att producera tillräckligt med doser för att skydda utvecklingsländer. COVAX är en unik koalition. Organisationerna som anslutit sig delar en stark tro på forskning, innovation och samarbete, och drivs av en önskan att bekämpa pandemin på ett så jämlikt och snabbt sätt som möjligt.

Men denna gemensamma ansträngning är tyvärr inte i närheten av tillräckligt, givet det arbete som fortfarande ligger framför oss. För att vaccinera hela världen så fort som möjligt behöver internationella organisationer, regeringar, ledare inom hälsa, industri och civilsamhället göra mer.

Bland annat Internationella valutafonden har bett regeringar i höginkomstländer att bidra med ytterligare 50 miljarder dollar till den globala kampen mot pandemin. Även vaccindonationer kommer behövas. Under de senaste veckorna har Japan, Spanien, Sverige, USA, med flera, utlovat fler doser till Covax, men för att möjliggöra ytterligare leveranser krävs ett fortsatt arbete med ännu fler regeringar.

Vi som arbetar inom den privata sektorn behöver hitta nya sätt att säkra upp att vaccinet når dem som behöver det allra mest. Att slopa immateriella rättigheter och patent är inte, som vissa föreslår, en snabb lösning för att omedelbart öka tillgången på vaccin. Faktum är att det förslaget innebär många månader för att få fram extra doser, vilket är alldeles för lång tid för de miljoner människor som lever i utsatta samhällen.

Vi har utformat en annan strategi, i likhet med vad Världshandelsorganisationens generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala kallat en ”tredje väg”. AstraZenecas modell bygger på vår grundtanke om att leverera vaccin till självkostnadspris och att överföra vår kunskap och våra teknologier.

Detta ger en möjlighet att inte bara skala upp produktionen på kort sikt, utan också etablera rakt igenom höga säkerhets- och effektivitetsstandarder globalt sett. Vi har byggt mer än ett dussin regionala leveranskedjor runtom i världen, som både är baserade på vår egen produktionskapacitet och på delning av vår kunskap med fler än 20 partners. Varje leveranskedja är nu fullt utrustad för att börja bidra till vår totala kapacitet.

Vi vet av egen erfarenhet hur viktiga denna typ av samarbeten är. Många försök att producera mer vaccin kommer att möta tekniska, logistiska och även politiska hinder, särskilt på platser där expertisen är begränsad. Dessutom kan handelsrestriktioner skapa dominoeffekter i leveranskedjan. Men oavsett vilka hinder som uppstår kan vi överkomma dem genom nära samarbete.

För ett år sedan samlades många världsledare i en solidarisk aktion och bildade Covax för att hjälpa till att distribuera vaccin till hela världen. Vi hoppas att nästa del av resan kommer präglas av ännu fler samarbeten och högre ambitioner. Vi behöver fortfarande nå miljarder människor med vaccin, och världen räknar med att vi levererar.

© Project Syndicate, 2021

AZ SE-9084-09.21-AZ