Erkännande för AstraZenecas klimatåtgärder och vattenförvaltning

För det femte året i rad har AstraZeneca fått ett erkännande för sitt hållbarhetsarbete av den globala icke-vinstdrivande miljöorganisationen CDP. CDP:s årliga hållbarhetsranking anses som en av de främsta utvärderingarna av företags klimatarbete och transparens inom hållbarhetsfrågor.
 

Vi är ett av få företag som fick en plats på CDP:s prestigefyllda ”A-lista”, både för vår hantering av klimatåtgärder och för vår hållbara vattenförvaltning. Vi är även ett av endast tre företag som hamnat på ”A-listan” inom bägge dessa områden i fem år i rad.

Minskning av växthusgasutsläpp och hållbar vattenförvaltning är två av våra fokusområden inom vårt miljöskyddsarbete. De konkreta åtgärder vi genomfört för att minska vår klimatpåverkan och förvalta vattenresurser, är givetvis också en naturlig del av vår större hållbarhetsstrategi. Under 2020 har vi tagit flera viktiga steg för att utveckla vårt hållbarhetsarbete, som alla utgör viktiga milstolpar i vår kamp mot klimatförändringarna. Vi har bland annat:

  • Lanserat det industri-ledande programmet ”Ambition Zero Carbon” – för att eliminera koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025, och säkerställa att hela vår värdekedja är koldioxidnegativ till 2030.
  • Uppnått målsättningen att endast köpa in förnybar energi för hela vår globala verksamhet.
  • Ingått ett nytt samarbete med Världsnaturfonden WWF i Sverige – för att identifiera möjligheter att förbättra vår strategi för vattenförvaltning, och delta i projekt för att värna vattendrag i de områden AstraZeneca verkar.
  • Minskat vår vattenanvändning med ytterligare 2% jämfört med samma period år 2019.

På AstraZeneca vill bidra till en hållbar ekonomisk återhämtning från COVID-19 och skapa en större motståndskraft inom såväl läkemedelsindustrin som samhället inför kommande kriser. Miljö-kriser påverkar hälsan i samhällen runt om i världen varje dag, och som läkemedelsföretag ser vi att pandemin har ökat, inte minskat, vikten av klimatåtgärder. Erkännandet från CDP för våra klimatåtgärder och vattenförvaltning för femte året i rad är ett bevis på våra ansträngningar att lyfta sambandet mellan planets hälsa och friska människor.

Katarina Ageborg EVP Sustainability and Chief Compliance Officer, President AstraZeneca AB

SE-7601-10-21-AZ