En ny era inom kardiovaskulär regenerering

AstraZeneca flyttar fram gränserna för forskningen och går in i en ny era inom kardiovaskulär regenerering.  När vi nu flyttar över nya potentiella läkemedelsbehandlingar från laboratoriet till kliniska studier, fokuserar vi på reparation och regenerering av vävnad med potential att behandla livshotande kardiovaskulära sjukdomar som hjärtsvikt.

Vår forskning baseras på:

• Större vetenskapliga framsteg för att förstå den vaskulära biologin och den biologiska inverkan på den vaskulära endoteliala tillväxtfaktorn A (VEGF-A) genom att stimulera bildandet av nya blodkärl och hjälpa till att reparera skadad hjärtmuskulatur.


• Spännande forskningsutveckling inom mRNA-teknologin för att främja produktion av VEGF-A i hjärttrakten

Projektet med kardiovaskulär regenerering kombinerar kompetens och sakkunskap hos forskare från AstraZeneca och Moderna Therapeutics. Detta viktiga samarbete, som inleddes 2013, för forskningen framåt inom vävnadsregenerering och metaboliska sjukdomar, samt andra terapiområden. Laboratorieresultat omvandlas till kliniska studier av nya potentiella läkemedel.


Promomats: SE-3914-09-18-AZ