Data science och artificiell intelligens: Nyskapande vetenskapliga insikter

På AstraZeneca utnyttjar vi data och teknik för att optimera tidsåtgången för att upptäcka och leverera potentiella nya mediciner. Just nu bäddar vi in data science och artificiell intelligens (AI) i vår FoU för att göra det möjligt för våra forskare att tänja på forskningens gränser för att leverera livsförändrande läkemedel.

 


Idag genererar vi och har åtkomst till mer data än någonsin tidigare. Faktum är att mer data har skapats under de senaste två åren än under hela människans historia. Men värdet av dessa data kan bara utvinnas om vi har kapacitet att analysera, tolka och tillämpa dem. Inom hela vår FoU-verksamhet använder vi nu AI för att dechiffrera denna uppsjö av information, med målsättningen att:

•  Uppnå en bättre förståelse för de sjukdomar vi vill behandla

•  Identifiera nya mål för nya mediciner

•  Rekrytera till och utforma bättre kliniska prövningar

•  Utveckla strategier för individanpassade läkemedel

•  Påskynda förfarandet med att utforma, utveckla och tillverka nya läkemedel
 

Våra forskare använder AI i arbetet med att omdefiniera den medicinska vetenskapen i jakten på nya och bättre sätt att upptäcka, testa och accelerera morgondagens potentiella mediciner. 

Här berättar vi mer om hur data science och AI börjar göra skillnad i vårt FoU-arbete.  https://www.astrazeneca.com/what-science-can-do/artificial-intelligence.html

 
SE-6890-08-20-AZ