AZ Forest lanseras i Indonesien

- 20 miljoner träd kommer att planteras i landet fram till år 2025

I februari 2020 lanserade AstraZeneca den första fasen av ”AZ Forest”, ett globalt initiativ för att främja miljön genom att plantera 50 miljoner träd världen över de kommande fem åren. Som en del av detta initiativ lanseras nu AZ Forest i Indonesien. I samarbete med myndigheter, lokala intresseorganisationer och globala icke-statliga organisationer, kommer vi att plantera 20 miljoner träd i landet de kommande fem åren. Målet är att värna lokala ekosystem, stötta en hållbar utveckling och förbättra socioekonomiska förutsättningar i landet.
 

Initiativet AZ Forest presenterades för första gången på världsekonomiskt forum i Davos i januari 2020, och genomförs i samarbete med den ideella organisationen One Tree planted.

Återplanteringen av skog i Indonesien kommer inledas med att 1,5 miljoner träd planteras i Tanjung Puting Nationalpark i Kalimantan, Borneo. I slutet av 2020 kommer ytterligare 60 000 träd att planteras vid avrinningsområdet till floden Citarum i västra Java. Det inledande arbetet kommer att följas upp av ytterligare återplantering i dessa regioner, tills att 10 miljoner träd är planterade i respektive område. I nationalparken Tanjung Puting samarbetar AZ Forest-programmet med lokala organisationen Friends of the National Park Foundation, och i västra Java med organisationen Trees4Trees.

SE-7650-12-20-AZ

Covid-19 har lärt oss att våra samhällen är mer sköra än vi trott, och vi behöver samarbeta världen över för att inte hamna i kriser som är potentiellt ännu svårare att överkomma, som exempelvis globala miljö-kriser. Vårt samarbete med indonesiska myndigheter och icke-statliga organisationer för att lansera AZ Forest i Indonesien är ett utmärkt exempel nödvändiga initiativ. Programmet kommer bidra till en hälsosam miljö för indonesiska invånare, och utgör en viktig del av AstraZenecas målsättningar för klimatåtgärder

Pascal Soriot Koncernchef, AstraZeneca