AstraZenecas vaccin mot COVID-19: Vårt åtagande för leveranser till Europeiska unionen

AstraZeneca har åtagit sig att leverera miljardtals doser av sitt vaccin mot COVID-19 runt om i världen - bara nio månader efter att vi startade samarbetet med Universitetet i Oxford för att utveckla och tillverka ett säkert, effektivt vaccin. Vår målsättning har hela tiden varit att leverera doserna på ett rättvist och tidsenligt sätt utan vinst under pandemin. Detta inkluderar ett avtal med Europeiska kommissionen om att leverera upp till 400 miljoner doser, med start i början av 2021 efter ett myndighetsgodkännande från den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). I detta ingick en initial leverans av tiotals miljoner doser i februari och mars.

Vi förstår och delar frustrationen över att de initiala leveransvolymerna av vårt vaccin till Europeiska unionen kommer att bli lägre än väntat. Detta beror främst på en lägre produktionsavkastning än väntat, som påverkar antalet producerade doser per parti. Vi fortsätter att arbeta med våra leveranspartners för att optimera denna process, och säkerställa att vaccinet produceras i den omfattning och takt som krävs, samtidigt som det behåller den högsta standard för säkerhet och kvalitet.

För att kunna producera miljardtals doser av ett potentiellt vaccin till länder runt om i världen, har vi byggt mer än ett dussin regionala leveranskedjor och samarbetar med över 20 leveranspartners i fler än 15 länder. Varje leveranskedja utvecklades med input och investeringar från specifika länder eller internationella organisationer baserat på leveransavtalen, inklusive vårt avtal med Europeiska kommissionen. Eftersom varje leveranskedja har inrättats för att tillgodose behoven i ett särskilt avtal, är det vaccin som produceras i en specifik leveranskedja dedikerad till de länder eller regioner som omfattas av avtalet, där lokal tillverkning används om möjligt.

Tusentals av våra medarbetare på AstraZeneca och hos våra partners har arbetat dygnet runt sedan mars 2020 för att stödja tillverkningen av vårt vaccin. Detta är en biologisk process som bygger på komplexa leveranskedjor för råvaror och distribution av den färdiga produkten. Det viktigaste för oss, i denna process och andra, är att patientsäkerheten kommer i första rum. Vi fortsätter nu sträva efter ännu större effektivitet i varje steg av den processen.

Vacciner spelar en nyckelroll för att hjälpa till att påskynda slutet av denna pandemi, och vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att göra vårt vaccin tillgängligt runt om i världen så snart som möjligt.

SE-7793-01-21-AZ