AstraZeneca uppmärksammas för sitt hållbarhetsarbete

Våra initiativ inom hållbarhet och tillgång till hälso- och sjukvård uppmärksammas av flera internationella organisationer 


På AstraZeneca arbetar vi för en framtid där alla människor kan ta del av hållbara vårdlösningar, banbrytande behandlingar och förebyggande åtgärder mot sjukdomar. Detta arbete är en del av vår långsiktiga målsättning, men vi har även fått erkännande för de framsteg vi gjort hittills inom området. I år blev vi återigen uppmärksammade på Access to Medicines topp-10 lista över de globala läkemedelsföretag som gjort betydande insatser för att öka tillgången till läkemedel, vaccin och diagnosmetoder i låg- och medelinkomstländer. Access to Medicines publicerar vartannat år ett index (ATMI) som utvärderar hur 20 globala läkemedelsföretag arbetar för att stärka lokala vårdsystem runt om i världen.
 

Erkännandet för vårt arbete är ett bevis på vikten av att fortsätta utveckla hållbara vårdsystem och öka människors kunskap om sjukdomar.
 

Vikten av att stärka motståndskraften hos hälso- och sjukvårdsystem

Covid-19-pandemin har påmint oss om vikten av att stärka motståndskraften hos hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen, och krävt ett utpräglat samarbete mellan läkemedelsindustrin, regeringar, vårdgivare och icke-statliga institutioner. För att bidra till det samarbetet lanserade AstraZeneca under 2020 ett initiativ tillsammans med World Economic Forum och London School of Economics (LSE), kallat ”Partnership for Health System Sustainability and Resilience”. Målsättningen är att gemensamt förbättra förutsättningarna för olika sjukvårdssystem under och efter pandemin.

”När vi tänker på sjukvårdssystem i framtiden, och hur vi kan vara bättre förberedda, är det första vi bör göra att investera i förebyggande åtgärder, tidig upptäckt och behandling av sjukdomar. Vi behöver förändra vår inställning och måste betrakta hälsa som en strategisk tillgång att investera i – och inte som en kostnad att försöka minimera.”, Pascal Soriot, Koncernchef AstraZeneca.
 

AstraZeneca även rankad som ett av världens 100 mest hållbara företag

Den 25 januari 2021 blev AstraZeneca återigen uppmärksammad som ett av världens 100 mest hållbara företag av den Toronto-baserade medie- och investeringsrådgivaren Corporate Knights (CK). Corporate Knights ”Global 100 Index”, är en årlig ranking av världens mest hållbara företag och offentliggörs på World Economic Forum i Davos. I rankingen bedöms över 8 000 företag som har en årlig omsättning på över en miljard dollar. I 2021 års index var AstraZeneca det 82:a högst rankade bolaget oavsett bransch, och det fjärde högst rankade läkemedelsföretaget.

 

SE-7785-02-21-AZ