AstraZeneca medlem i Svenska Global Compact

AstraZeneca, som är medlem i FN:s Global Compact sedan 2010, har även blivit medlem lokalt i Sverige och ingår numer även i det svenska nätverket. Ett svenskt medlemskap i Svenska Global Compact ses som är ett naturligt steg i AstraZenecas arbete med hållbar utveckling och att uppfylla FN:s hållbarhetsmål.
 

”Tidigare i år lanserade vi en ny hållbarhetsstrategi, Ambition Zero Carbon. Det är en ambitiös plan som snabbar på vårt hållbarhetsarbete avsevärt. Det känns naturligt att AstraZeneca även ska vara med i Global Compacts svenska nätverk, och det ligger i linje med våra lokala och globala åtaganden", säger Katarina Ageborg, EVP Sustainability, Chief Compliance Officer och VD för AstraZeneca AB Sverige.
 

I och med det svenska medlemskapet har Magnus Björsne blivit invald som styrelsemedlem i Global Compact Network Sweden. Magnus är vd för AstraZenecas BioVentureHub och ska särskilt bidra med sin erfarenhet av hur små och mellanstora företag, SME:s, kan bygga och bidra till framtidens hållbarhetsarbete. Magnus har tidigare innehaft ett flertal positioner kopplade till affärsutveckling och hållbarhet och han har dessutom erfarenhet från styrelseengagemang i SwedenBIO och som rådgivare för RISE (Svensk forskning för hållbar tillväxt).
 

”Vi är väldigt glada över att ha Magnus ombord i styrelsen. Hans gedigna erfarenhet inom framförallt affärsutveckling och innovation kommer att stärka UN Global Compacts arbete att accelerera utvecklingen för ett mer hållbart företagande i Sverige”, säger Maria Collin, Executive Director, Global Compact Network Sweden.

 

Promomats: SE-6736-05-20-AZ