AI Innovation of Sweden

AstraZeneca deltar i unikt samarbete med ledare inom industri, den akademiska världen och den offentliga sektorn för att besvara viktiga frågor inom artificiell intelligens

Efter lanseringen av det banbrytande forskningscentret för artificiell intelligens, AI Innovation of Sweden, kommer forskarna på AstraZeneca snart att brainstorma om de hetaste ämnena inom big data-analyser med likasinnade från övriga grundande partners som Volvo och Ericsson.

Det kan verka som en osannolik matchning, men när det gäller AI-behov har vi mycket gemensamt med bilar, telekom och andra branscher. Exempel: när man ska programmera en förarlös bil för att ta sig runt i stan krävs det en liknande bildteknologi som när man ska identifiera onormala celler i en massa med normala. Båda delarna kräver extremt komplicerade analyser av enorma datamängder.  

AI Innovation of Sweden för samman industri, den akademiska världen och den offentliga sektorn i ett unikt samarbete för att påskynda tillämpad AI-forskning och innovation genom samarbete och branschöverskridande delning. AstraZeneca har med sin stora forskningsnärvaro i Sverige varit involverade från start och kommer tillsammans med övriga partners att forma hur projektet ska utvecklas framöver.

 

 

AI Innovation of Sweden passar oss perfekt eftersom AI spelar en stor och växande roll i hela vårt företag inom läkemedelsupptäckter och -utveckling – från tidig forskning och validering av mål till kliniska studier.

AI Innovation of Sweden spänner över fyra nyckelområden – life science, hälsovård och medicin, tekniska produkter och system, finans- och affärsadministration samt offentlig sektor, konst och humaniora. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet,  har allokerat 30 miljoner kronor till stöd för forskningsförslag som skickas in av medlemmar under konkurrens de kommande tre åren.

Det nya projektet blir en smältdegel för delning av erfarenheter och tillämpningar av AI och innebär att alla deltagare kommer att nå resultat snabbare och effektivare än om de arbetat var och en för sig.  Förutom att vi bidrar med resurser och kunnande för att driva samarbetsprojekt kommer vi att rotera vår PhD-personal, forskare på post-doktorandnivå, och annan personal med AI-kompetens mellan våra labb i Göteborg och det närliggande AI Innovation of Sweden. På så sätt kan de arbeta tillsammans med kollegor med kompletterande AI-kunskaper med annan bakgrund.

Oavsett i vilken bransch eller institution vi arbetar har vi alla redan tillgång till bra algoritmer och matematiska modeller för att samla in data, men vi står inför samma svårigheter vad gäller att utvinna och analysera dessa data. Exempel: inom läkemedelsupptäckter och -utveckling samlar vi in data från flera egna genlabb och kliniska källor samt från forskningslitteraturen. Den stora frågan för oss alla är denna: ”hur strukturerar, kommenterar och integrerar vi all denna information i ett tillgängligt format så att vi kan analysera den effektivt och dra rätt slutsatser?”

Det ska bli mycket spännande att lägga fram forskningsförslag och få tillgång till den expertis och infrastruktur som AI Innovation of Sweden har. Vi ser det som ett sätt att hjälpa till att stärka det vetenskapliga ekosystemet i Sverige – och Göteborg i synnerhet. Med våra starka kopplingar till ledande sjukhus och akademiska institutioner i regionen har vi goda förutsättningar att utforma samarbeten för att bidra med och dela information genom projektets Data Factory som ska ge den infrastruktur som behövs för datalagring och bearbetning.

Vi välkomnar denna stora möjlighet till ett öppet och transparent utbyte av idéer och data som hjälper oss att optimera tillämpningen av AI och potentiellt hjälper oss att tillhandahålla patienterna våra läkemedel snabbare och effektivare.

SE-4744-09-21-AZ