Vi utforskar hur befintlig medicin för hjärt- och kärlsjukdomar eventuellt kan hjälpa patienter med COVID-19

Med anledning av COVID-19-pandemin har vi ett samarbete med Saint Luke's Mid America Heart Institute och tillsammans startar vi nu den andra nya kliniska studien i fas 3 på mindre än två veckor. Ett av våra befintliga läkemedel kommer att utvärderas för att se om det kan minska risken för sjukdomsutveckling och försämrad funktion av inre organ hos patienter inlagda med COVID-19.
 

Givet hur snabbt tillståndet hos patienter med COVID-19 kan försämras när komplikationer uppstår har AstraZeneca-teamet i samarbete med Saint Luke's Mid America Heart Institute agerat snabbt för att utforma och initiera prövningen. Det otroligt snabba arbetet visar på teamets och dess samarbetspartners målmedvetenhet och beslutsamhet att göra rätt sak i en utmanande tid.
 

SE-6668-05-20-AZ