Vår inriktning för hållbar tillgång till hälso- och sjukvård

Icke smittsamma sjukdomar (NCDs) är ”osynliga epidemiska sjukdomar” och även om de ofta går att förebygga står de för 70 procent av dödsfallen runt om i världen.1 Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer denna trend, om den fortsätter, att kosta den globala ekonomin 47 triljoner USD per 2030.2 Detta är utöver den känslomässiga påfrestningen på enskilda personer, familjer, samhället och hela nationer.

Med forskningen i centrum för allt vi gör menar vi att vårt bästa bidrag till att försöka tackla icke smittsamma sjukdomar är att ge tillgång till hälso- och sjukvård.

På AstraZeneca tar vi hotet från icke smittsamma sjukdomar på allvar. Som en del av vår hållbarhetsstrategi arbetar vi mot hållbar hälsa – vi vill förbättra livet genom tillgång till hälso- och sjukvård, minska miljöpåverkan på människors hälsa och naturen genom att använda innovativ forskning och fatta långsiktiga beslut genom fokus på etik och transparens. Vi avlägsnar hinder för de människor som saknar grundläggande tillgång till hälso- och sjukvård och vi tillhandahåller utbildning och ökar medvetenheten om riskfaktorer för icke smittsamma sjukdomar. Det är dessa byggstenar som hjälper oss att förbättra liv genom att vi utvidgar preventionen av icke smittsamma sjukdomar, möjliggör infrastrukturkapacitet och underlättar så att man har råd att genomföra behandlingar.

Våra byggstenar för att bekämpa icke-smittsamma sjukdomar:

•  Globala PARTNERSKAP som gör att vi kan förstå och bedöma hälsoutmaningarna och möjligheterna på lokal nivå.

•  PERSONER – lokal sjukvårdspersonal och patienter som är engagerade i och kan dra nytta direkt av vårt globala hälsovårdsarbete genom utbildning eller behandling.

•  Evidensbaserade rekommendationer om POLICYER som stödjer och stärker praktiska satsningar.

•  Tillgång till PROGRAM som spänner över hela vårdspektrumet – från tidig upptäckt till behandling – och som kan förbättra resultatet för patienten i praktiskt taget alla faser i livet.

Mer information om våra olika delar för att hjälpa till att bekämpa icke smittsamma sjukdomar hittar du på AstraZeneca.com

 

Titta gärna på filmen för att lära dig mer om hur vi arbetar med hållbarhet

 

1. The Partnership. The Defeat-NCD Partnership. (2018). Accessible at: https://defeat-ncd.org/.

2. Resource Mobilization Orientation: Facilitator’s Manual. World Health Organization. (2016).

PromoMats: SE-4157-08-19-AZ