Vaccin för förebyggande av COVID-19

Sedan utbrottet av COVID-19 har AstraZeneca arbetat aktivt för att utveckla behandlingar och vaccin mot virusinfektionen. Den 23 november 2020 presenterade vi positiva resultat från en interimsanalys av kliniska studier som utvärderat effekten av ett potentiellt vaccin, utvecklat i samarbete med University of Oxford.
 

Resultaten visar att vi har utvecklat ett vaccin som har potentialen att skydda patienter mot COVID-19 infektioner. Nästa steg är nu att skicka in data från studien till hälso- och sjukvårdsmyndigheter runt om i världen för utvärdering av resultaten.

Det pågår redan löpande granskning (rolling review) av vårt vaccin på flera marknader runt om i Europa, och vi avser även att ansöka om nödgodkännande (Emergency Use Listing) hos Världshälsoorganisationen WHO för att göra vaccinet tillgängligt även i låginkomstländer.

AstraZeneca fortsätter därmed att säkerställa en bred och jämlik tillgång till vaccin utan vinst under pandemin. Totalt har vi säkrat produktionen av 3 miljarder doser.

I studierna ingår fler än 23 000 deltagare som är 18 år eller äldre. Deltagarna kommer från Storbritannien och Brasilien, och är alla friska eller har stabila underliggande medicinska tillstånd.

AstraZeneca kommer att fortsätta arbetet med att förebygga COVID-19 och samarbetar löpande med myndigheter, icke-statliga organisationer och oberoende medicinska experter för att säkra tillgång till vaccin och minska hälsoeffekterna av pandemin.