Skola på sommarlovet? – Därför satsar AstraZeneca på en egen sommarforskarskola

I höst införs programmering på schemat i landets grund- och gymnasieskolor. Samtidigt skriker näringslivet efter ingenjörer, programmerare och naturvetare både i Sverige och i Europa, och många menar att det utbildas för få.

I sommar ordnar Unga Forskare tillsammans med AstraZeneca återigen den populära Sommarforskarskolan där ungdomar med intresse för naturvetenskap samlas för att laborera i universitetsmiljö, träffa likasinnade och bredda sina kunskaper.

Sommarforskarskolan riktar sig till elever från årskurs 8 till årskurs 1 i gymnasiet. Genom att sätta  naturvetenskapens roll i ett samhällsperspektiv  tränas eleverna i att förstå nyttan med naturvetenskap - och att lär sig mer om hur de kan vara med och forma framtidens utveckling. Vid sommarens slut kommer drygt 100 elever att ha deltagit.

-          Sommarforskarskolan fyller en viktig funktion för oss eftersom vi alltid kommer vara beroende av att kunna rekrytera medarbetare med naturvetenskaplig kompetens... Redan idag har vi utmaningar att hitta medarbetare med rätt bakgrund till anläggningen i Göteborg och rekryterar mer än varannan forskare från andra länder än Sverige. En av våra prioriteringar är därför att uppmuntra barn och ungas intresse för naturvetenskap och teknik, kommenterar Jacob Lund, kommunikationsdirektör på AstraZeneca.

I år hålls AstraZeneca sommarforskarskola: vecka 25-26 på KTH i Stockholm, samt vecka 31 och 32 på Göteborgs Universitet. Under sommarforskarskolans veckor är journalister välkomna att besöka skolan mellan 9.00-15.00 för att träffa deltagare och handledare.

Om Unga Forskare

Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett femtiotal föreningar med över 3500 medlemmar. Unga Forskare erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar, varav Sommarforskarskolan är en. Verksamheten drivs av unga, för unga.

 

Mer information: https://ungaforskare.se/sommarforskarskola/

Kontaktperson: Amanda Raud, projektledare, amanda.raud@ungaforskare.se

 

PromoMats: SE-3679-06-18-AZ