Sanningssökande nyfikenhet och vetenskaplig stringens

Efter en omfattande genomgång av vår forskning och utvecklingsstrategi i vår enhet IMED Biotech skapade vi 2010 ett nytt 5R-ramverk för att styra hur vi upptäcker och utvecklar nya läkemedelskandidater. Om vi tittar på utvecklingen av vår produktivitet och antalet projekt som lyckats under de senaste 5 åren kan vi nu se en positiv förändring – vilket gör det möjligt för oss att upptäcka fler innovativa behandlingar för patienter än någonsin tidigare.

I en ny rapport som publiceras i Nature Reviews Drug Discovery, skriver Mene Pangalos, EVP IMED Biotech Unit och hans forskarkolleger hur vårt 5R-ramverk (rätt mål, rätt patient, rätt vävnad, rätt säkerhet, rätt kommersiell potential) har bidragit till en mer framgångsrik, effektiv läkemedelsforskning och utveckling. På bara fem år, har vi uppnått en femfaldig förbättring vad gäller andelen molekyler i vår forskningsportfölj som har avancerat från preklinisk utredning till fullföljda kliniska prövningar i fas III – från 4% till 19%. Denna förbättring lyfter AstraZeneca klart över den genomsnittliga ”success rate” på 6% för små molekyler i tidsrummet 2013-2015 (Data hämtas från CMR Internationals 2016 Global R & D Performance Metrics Programme).

Kärnan i denna omvandling har varit en betydande utveckling av vår kultur. Vi har etablerat en öppen, samarbetsdriven och sanningssökande kultur där vetenskap trivs. Inom denna miljö, är vi aldrig rädda för att ställa de tuffa frågorna eller noggrant testa våra hypoteser. Detta har gjort det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på de läkemedelskandidater som vi tar fram i prekliniska studier och därefter tar in i kliniska prövningar.

Vår framgång återspeglar en framväxande strategi där vi integrerar förstklassiga tekniker för att identifiera nya mål och använder den senaste translationella vetenskapen för att bekräfta att våra nya terapeutiska modaliteter fungerar i säkra doseringar som kan tas till humanstudier.

Vi blickar ständigt framåt, ger våra forskare tid för nyfikenhet och originellt tänkande, vilket gör det möjligt för dem att följa vetenskapen, ytterligare förbättra vår FoU-produktivitet och leverera transformativa behandlingar för patienter. 

 

Promomats SE-3033-01-2018-AZ