När forskning möter patient

Att för första gången testa ett nytt potentiellt läkemedel på patienter är ett viktigt steg i en intensiv utvecklingsprocess som normalt tar mer än ett decennium och kostar över 10 miljarder svenska kronor. [1]

Omvandlas våra laboratorietester till fördelar för patienterna och strävar vi efter att ta fram ett läkemedel som är relevant för människor? Har vi rätt läkemedel, i rätt dos, till rätt patient? Ger vår substans biverkningar som kan äventyra fördelarna för patienterna?

Detta är frågor vi ställer oss i våra kliniska studier i fas I och II. Svaren är avgörande för om vi ska besluta att en lovande substans är tillräckligt bra för att gå vidare till de stora fas III-studier som ligger till grund för det slutliga beslutet om myndighetsgodkännande – och i slutänden om patienter ska kunna få tillgång till en ny behandling. 

Kliniska studier blir allt mer komplexa och dyra att genomföra. AstraZeneca arbetar dock kontinuerligt med att utveckla hur kliniska studier i tidig fas genomförs. Vår strävan är att utveckla vårt sätt att arbeta så att patienter kan dra nytta av framstegen inom medicinsk forskning så snabbt och säkert som möjligt till ett kostnadseffektivt pris. 

Vi jobbar ständigt med förbättringar av hur studierna utformas och använder de senaste innovationerna och tekniken för patienturval som grundas på användning av biomarkörer samt de senaste metoderna för datainsamling och analys. Vi samarbetar med internationellt erkända läkare, forskare och forskningscentra för att genomföra tidiga kliniska studier av nya läkemedel och tack vare de deltagande patienternas direkta återkopplingar om sina dagliga upplevelser får vi ny kunskap.   

Tillsammans arbetar vi för att omvandla AstraZenecas banbrytande forskning till morgondagens läkemedel.

 

[1] Vid kursen 1£ = 10,74 SEK

 

PromoMats SE-2757-11-2017-AZ